เอราวัณเฟอร์ท 7-47-14

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราวัณเฟอร์ท 7-47-14

 

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 10% เหล็ก (Fe) 0.015%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 52% แมงกานีส (Mn) 0.015%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 17% ทองแดง (Cu) 0.006%
ปริมาณธาตุอาหารรอง : สังกะสี (Zn) 0.008%
แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.014% โบรอน (B) 0.006%
โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0005%

 

พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ไม้ผล 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นเพื่อหยุดยอดและยับยั้งการแตกใบอ่อนก่อนออกดอก
-พ่นเพื่อบำรุงดอก
แตง, ผักกาดหอม 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นเพื่อหยุดยอดและการเจริญเติบโตทางลำต้น เพื่อการออกดอก
-พ่นเพื่อบำรุงดอก
ไม้ดอกไม้ประดับ 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้น เพื่อเร่งการออกดอก
-เพื่อบำรุงดอก
พืชตระกูลกระหล่ำ 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นเพื่อเร่งการออกดอก
-พ่นเพื่อบำรุงดอก
หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มลงหัว
สับปะรด 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นก่อนบูม