ไซโฟเฟอร์ท เอ็กตร้า เค 6-10-32+6Zn+TE

AAA

Description

ไซโฟเฟอร์ท เอ็กตร้า เค 6-10-32+6Zn+TE

รายละเอียด

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)……….13%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5)……….34%
ปริมาณธาตุอาหาร :
สังกะสี (Zn)……….6.4%
วิธีใช้
• ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นสะสมอาหารก่อนออกดอก
-พ่นเมื่อเริ่มแทงช่อดอก
-พ่นเมื่อเริ่มขยายขนาด
-พ่นก่อนเก็บเกี่ยว
• แตง, ผักกาดหอม 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนออกดอก
-พ่นภายหลังติผล
-พ่นก่อนเก็บเกี่ยว
• ไม้ดอกไม้ประดับ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนออกดอก
-พ่นขณะแทงช่อดอก
• พืชตระกูลกะหล่ำ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนห่อ
-พ่นกำลังเจริญเติบโตภายหลังออกดอก
• หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนลงหัว
-พ่นขณะลงหัว
-พ่นก่อนเก็บเกี่ยว
ขนาดบรรจุ
1 กก.