เอรา สติกซ์

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

ส่วนประกอบที่สำคัญ
Non-ionic,surfactants(surface active agents)
Spreader
Sticker
Wetting agents

คุณสมบัติ และประโยชน์

 • ช่วยลดแรงดึงผิวของหยดสารละลายให้มีการแผ่กระจายปกคลุมผิวใบ และผิวผลได้ดี
 • ช่วยให้หยดสารละลายเปียกใบพืช จับติดผิวใบ และผิลผล จับติดทนทาน
 • ช่วยในการซึมผ่านของสารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้ดี
 • ช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารกำจัดศัตรูพืช
 • ช่วยให้สามารถละลายน้ำได้รวดเร็ว
 • ช่วยให้สารละลายตกตะกอนช้า
 • ช่วยให้สารกำจัดศัตรูพืชสามารถละลายรวมตัวกันได้ดี
 • ช่วยลดการเกิดฟองในสารละลาย
 • ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของสารละลาย
 • ช่วยลดปัญหาของน้ำกระด้างต่อสารละลาย

 

การใช้ และอัตราการใช้

ใช้ผสมกับสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลงศัตรูพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารอาหาร และฮอร์โมนพืช ใช้ในอัตรา 2-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ความเป็นพิษ

 • หากเข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
 • หากสูดดมเข้าไปให้นำออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ และช่วยหายใจ
 • หากกลืนกินให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาด ดื่มนมหรือน้ำมาก ๆ ห้ามทำให้อาเจียนแล้วรีบนำไปพบแพทย์