ไซโฟเวอร์

AAA

Description

รายละเอียด

สารสำคัญ:
สารเสริมประสิทธิภาพฤทธิ์ยา ออกฤทธิ์เป็นปุ๋ยน้ำ
สูตร 3-17-0
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง:
• ไนโตรเจนทั้งหมด (N)
• ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)
• Acidifier Color indicator
• Emulsifier
• Surfactant
• Fertilizer
คุณสมบัติ:
• ช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม (pH 6.0 สีส้ม pH > 5.5 – 6.0 สีแดง pH < 5.5