เอราโพรฟอส

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราโพรฟอส

ชื่อสามัญ: โพรฟีโนฟอส (profenofos)
สารสำคัญ: O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl-S-propyl phosphorothioate…50% W/V EC
กลุ่มสารเคมี: ออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate)

การออกฤทธิ์

 • ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช
 • ยับยั้งโคลิเนสเตอเรส (Cholinesterase) และอะเซทธิลโคลิเนสเตอเรส (Acetylcholinesterase)
 • ออกฤทธิ์แบบสัมผัสตายและกินตาย
 • ออกฤทธิ์เป็นสารคุมไข่หนอน, ไรและแมลงศัตรูพืช

 

ศัตรูพืชเป้าหมาย

ควบคุมหนอนในกลุ่ม Lepidoptera โดยเฉพาะและไรศัตรูพืชชนิดต่างๆ

พืชปลูกเป้าหมาย:

 • ฝ้าย
 • ข้าวโพด
 • ถั่วเหลือง
 • มันฝรั่ง
 • พืชผัก
 • ยาสูบ
  และพืชอื่นๆ

 

การใช้และอัตราการใช้

โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 20-40ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ความเป็นพิษต่อพืช อาจทำให้ฝ้ายเกิดอาการใบแดงเล็กน้อย

สารที่เหมาะสำหรับใช้ร่วมกัน ไซเปอร์เมทธริน (cypermethrin)