เอราขาบ

AAA

Description

รายละเอียด

เอราขาบ

ชื่อสามัญ : ฟีโนบูคาร์บ
สูตรผสม 50% W/V EC
คุณสมบัติ
• กำจัดเพลี้ยได้อย่างรวดเร็ว
ประโยชน์
• ข้าว
– เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก
30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มะม่วง
– เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี
– ด้วงหมัดผักแถบลาย
20-30 ซีซี
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร