เอราด็อกซาขาบ

AAA

Description

รายละเอียด

เอราด็อกซาขาบ

Eradoxacarb
ชื่อสามัญ: อินดอกซาคาร์บ(indoxacarb)
สูตรผสม: 15%SC
คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
หยุดยั้งการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 0-4 ชั่วโมง
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์
• สามารถใช้บริหารการดื้อยากับสารชนิดอื่น เพื่อป้องกันการดื้อยา
• มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอนอเมริกัน(หนอนเจาะผลในมะเขือ มะเขือเทศ) ศัตรูข้าวโพด พืชผัก หอม องุ่น คะน้า มะเขือเทศ เป็นต้น
• มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนห่อใบข้าว
• มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย
การใช้และอัตราการใช้
• ข้าว เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าว
– ใช้อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่ เมื่อเริ่มพบใบข้าวโดนทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน
– ใช้อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 60ลิตรต่อไร่ เมื่อใบข้าวถูกทำลาย 10%
• ฝ้าย เพื่อกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
– ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดในฝ้ายที่อายุไม่เกิน 60 วัน
– ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 80 ลิตรต่อไร่ เมื่อพบการระบาดในฝ้ายอายุเกิน 60 วัน
• ข้าวโพด คะน้า หอม องุ่น มะเขือเทศ เพื่อกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอนอเมริกัน(หนอนเจาะผล)
– ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดในทุกระยะของการเจริญเติบโตของหนอน
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 250 ซีซี