เอราคลาโซล

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราคลาโซล

ประโยชน์
ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ (rice blast) ในนาข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia oryzae

วิธีใช้
ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง
ครั้งแรก เมื่อพบการระบาดของโรค
ครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์