เอราซิล

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซิล

ชื่อสามัญ : โบรมาซิล
สูตรผสม : 80% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชในไร่สับปะรด
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางรากได้อย่างรวดเร็ว แต่จะดูดซึมเข้าทางใบได้น้อย
• ออกฤทธิ์ไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
• การออกฤทธิ์จะแสดงอาการภายใน 2 สัปดาห์
• ออกฤทธิ์ได้ยาวนานถึง 4 เดือน
ประโยชน์
ไร่สับปะรดและสวนส้ม
วัชพืช
– พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูก
– วัชพืชไม้พุ่ม
– วัชพืชใบกว้างทั้งฤดูเดียวและข้ามปี
– วัชพืชใบแคบ
อัตราการใช้และวิธีใช้
• 150-170 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้พ่นทันทีหลังจากปลูกสับปะรดแล้วเสร็จเพื่อให้ประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้กว้างขวางดียิ่งขึ้นควรผสมด้วย “เอรายูรอน” ในอัตราเท่ากัน
ข้อควรระวัง
ในกรณีที่ปลูกสับปะรดแซมไว้ในสวนยางพาราหรือสวนผลไม้ ไม่ควรนำ“เอราซิล”มาใช้ เพราะพิษตกค้างจะมีผลต่อไม้ผลและยางพาราได้
ขนาดบรรจุ
1 กก.