เอราฟอสทิล โกลด์

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

รายละเอียด

ชื่อสามัญ: ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

กลุ่มสารเคมี: 

คุณสมบัติ

เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช

ออกฤทธิ์แบบดูดซึมทั้งทางรากและทางใบ

เคลื่อนย้ายได้ทั้งทางท่อน้ำและท่ออาหาร

ประโยชน์และวิธีใช้

ทุเรียน ส้ม มะนาว

โรครากเน่า เพื่อป้องกันโรค ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นใบและลำต้นทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อการรักษา ให้ถากหรือขูดแผลที่เน่าออกให้หมดแล้วขูดเปลือกเนื้อไม้รอบๆแผล ซึ่งเป็นไม้เนื้อดีออกกว้างประมาณ 3 นิ้ว แล้วใช้ในอัตรา 80-150 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาตามบริเวณที่ถากและใช้อีก 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วใบและลำต้น เดือนละครั้ง ทำติดต่อกัน 3 ครั้ง

องุ่น

โรคราน้ำค้าง 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

กล้ายางพารายางพารา

โรคใบร่วง 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นกล้ายางทุกๆ 7-14วัน ในช่วงฝนตกชุกติดต่อกัน ควรเริ่มพ่นก่อนที่โรคใบร่วงจะระบาดในฤดูฝน

ยางพารา

โรคเส้นดำ 5 กรัมต่อน้ำ1

ลิตร ทาหน้ากรีดยางถ้าฝนตกชุกให้ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทาหน้ากรีดยางเมื่อมีโอกาส

กล้วยไม้

โรคเน่าดำ ในกรณีป้องกันโรคให้ใช้อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในกรณีรักษาโรคให้ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7-14 วัน

สับปะรด

โรคยอดเน่า ชุบหน่อ จุกหรือตะเกียงก่อนปลูกใช้ในอัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หลังปลูกให้ใช้อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หยอดลงยอดของต้นสับปะรดทันทีที่ปลูกเสร็จอัตรา 50 ซีซีต่อต้น