โคปิน่า โกลด์

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

โคปิน่า โกลด์

ชื่อสามัญ : คอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์ 65.2% WG

คุณสมบัติ

• เป็นสารอนินทรีย์สำหรับใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช

• ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้ง

• ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนประกอบของกำมะถัน และสารในกลุ่มไดธิโอคาร์บาเมท (ซีเนบ มาเนบ แมนโคเซ็บ เป็นต้น)

 

ประโยชน์

• ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชทั้งที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของพืชชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

• องุ่น โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส
• ส้ม โรคมีลาโนส โรคสแคป
• มะม่วง โรคแอนแทรคโนส
• ถั่ว โรคใบจุด
• กล้วย โรคใบจุด
• มันฝรั่ง โรคใบไหม้
• มะเขือเทศ โรคใบไหม้
• ผัก โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง
• มะเขือ โรคใบจุด
• กาแฟ โรคราสนิม โรคใบจุด โรคผลเน่า
• ชา โรคราสนิมแดง โรคแอนแทรคโนส
• พริก โรคใบจุด โรคผลเน่า
• ยางพารา โรคแอนแทรคโนส
• ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคราน้ำค้าง โรคใบแห้ง
• มะนาว โรคแคงเกอร์
• เผือก โรคใบไหม้ หรือใบจุดตาเสือ
• พืชตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง

ใช้อัตรา 30-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นพืช