เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศ

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศ การบำรุง ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี การให้ปุ๋ยทางดินมะเขือเทศ รองก้นหลุมก่อนย้ายกล้าปลูกลงแปลง ภายหลังเตรียมแปลงปลูกแล้วเสร็จ รองก้นหลุมก่อนย้ายกล้าลงแปลง ด้วยสารช่วยเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างรากและช่วยเก็บกักน้ำในสภาวะแห้งแล้ง ผลิตภัณฑ์แนะนำ ท็อป-เอ็น ใช้คู่กับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ อัตรา 10 กรัมต่อหลุม ภายหลังย้ายกล้าปลูกลงแปลง หลังย้ายกล้าปลูก 7 วัน ผลิตภัณฑ์แนะนำ ท็อป-เอ็น อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 กรัมต่อหลุม ใช้คู่กับปุ๋ยเคมีสูตรหลังสูง อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และเพื่อป้องกันการระบาดของแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหะของโรคไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคยอดหงิก ให้ราดทางดินภายหลังย้ายกล้าปลูกลงแปลง ด้วย เอราท็อกซ์ เอราท็อกซ์ 24 เอสซี อัตราและวิธีใช้ อัตรา 64 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 80 ลิตรต่อไร่ หลังย้ายกล้าปลูก 22 วัน ผลิตภัณฑ์แนะนำ ท็อป-เอ็น อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20…