การกำจัดวัชพืช : มอสและตะไคร่มากับความชื้นบนเครื่องปลูก

มอสและตะไคร่มากับความชื้นบนเครื่องปลูก การกำจัดมอสและตะไคร่ที่ขึ้นบนเครื่องปลูก   ผลิตภัณฑ์แนะนำ แคปแทน 50 แคปแทน 50 (สารแคปแทน 50% ดับบลิวพี) พ่นลงไปบนเครื่องปลูกที่มีมอสและตะไคร่ขึ้นปกคลุม ในอัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเดือนละครั้งในช่วงหน้าฝน จนกว่ามอสและตะไคร่แห้งหลุดลอกออกไป รายละเอียด การกำจัดวัชพืชกล้วยไม้ ปัญหาวัชพืชบนเครื่องปลูกที่หายากำจัดยาก มอสและตะไคร่มากับความชื้นบนเครื่องปลูก

การกำจัดวัชพืช : ปัญหาวัชพืชบนเครื่องปลูกที่หายากำจัดยาก

ปัญหาวัชพืชบนเครื่องปลูกที่หายากำจัดยาก บางครั้งพบการระบาดของวัชพืชบนเครื่องปลูก การใช้สารกำจัดวัชพืชจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสารกำจัดวัชพืชส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์เป็นพิษกับกล้วยไม้ได้ด้วย การใช้สารกำจัดวัชพืชบางชนิดจะต้องลดความเข้มข้นของสารลงและจะต้องใช้กับกล้วยไม้ที่แข็งแรงแล้วอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และใช้ได้ในกล้วยไม้บางสกุลโดยเฉพาะสกุลหวายเท่านั้น กล้วยไม้สกุลอื่นๆจะต้องระมัดระวังหรือห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด   ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอรายูรอน 80 ชนิดผง  รายละเอียด เอรายูรอน 80 เอสซี ชนิดครีม รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ บนฉลากไม่มีคำแนะนำการใช้ หากจำเป็นจะต้องใช้กำจัดวัชพืชจะต้องลดอัตราการใช้ลงเหลือ 3-5 กรัมหรือซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อวัชพืชเริ่มงอกมีใบปรากฏให้เห็นหรือวัชพืชสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร จะกำจัดได้ดี ถ้าวัชพืชมีขนาดโตกว่านี้ในอัตราที่แนะนำอาจไม่สามารถกำจัดวัชพืชได้ โดยพ่นลงไปที่เครื่องปลูกปีละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอ การกำจัดวัชพืชกล้วยไม้ ปัญหาวัชพืชบนเครื่องปลูกที่หายากำจัดยาก มอสและตะไคร่มากับความชื้นบนเครื่องปลูก