เทคนิคการเพิ่มผลผลิตพริก

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตพริก ภายหลังเตรียมแปลงปลูกแล้วเสร็จ กำจัดไส้เดือนฝอย ก่อนปลูก ไส้เดือนฝอย ทำให้เกิด โรครากปม และทำให้พริกเกิดอาการเหี่ยวคล้ายๆกับโรคเหี่ยวเหลือง ที่ทำให้ใบล่างเหลืองร่วง ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราเม็คติน  อัตราและวิธีใช้ อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดโคนต้นหรือราดดินก่อนปลูก รายละเอียด ใส่สารเร่งการเจริญเติบโต ก่อนปลูก ผลิตภัณฑ์แนะนำ ท็อป เอ็น อัตราและวิธีใช้ อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ โรยบริเวณผิวหน้าดินในแปลงปลูกให้ทั่วบริเวณ รายละเอียด ชุบต้นกล้า  เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ก่อนย้ายปลูกลงแปลง ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราท็อกซ์ 25 ดับบลิวจี อัตราและวิธีใช้ อัตรา 64-128 กรัม ต่อต้นกล้าที่ใช้ปลูก 1 ไร่ รายละเอียด เอราท็อกซ์ 24 เอสซี อัตราและวิธีใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20…