บำรุงทุเรียนในระยะผลอ่อน เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

บำรุงทุเรียน  ในระยะผลอ่อน เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์ ขยายผล ลูกใหญ่ ทรงสวย มีคุณภาพ