หนอนกระทู้หอม ฉายาหนอนหนังเหนียวที่กำจัดยาก

หนอนกระทู้หอม หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม หนอนเขียว

ชาวสวนกล้วยไม้มักเรียกว่าหนอนหนังเหนียวเนื่องจากกำจัดได้ยาก มักพบระบาดอย่างรุนแรงในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยกัดกินดอกและใบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามิลิน

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

เอรามิลิน (สารลูเฟนนูรอน 5% อีซี) ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร

หรือ

เอรานูฟอส (สารลูเฟนนูรอน 5% + สารโพรฟีโนฟอส 50% อีซี) ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด ทุกๆ 5-7 วัน

อีมาไซด์ ดับบลิวจี

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงศัตรูพืชกล้วยไม้