บั่วกล้วยไม้ หนอนแมลงวันดอกกล้วยไม้ ไอ้ฮวบ

ศัตรูตัวร้าย ที่ทำให้ดอกกล้วยไม้ร่วงหมดสวนภายในพริบตา

บั่วกล้วยไม้ หนอนแมลงวันดอกกล้วยไม้ เข้าทำลายดอกโดยอาศัยอยู่บริเวณเส้าเกสร ทำให้ดอกหลุดร่วงอย่างรวดเร็วทั่วทั้งสวนเหลือแต่ก้านช่อดอก จนชาวสวนกล้วยไม้เรียกว่า “ไอ้ฮวบ” มักระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ผลิตภัณฑ์บริษัท เอราวัณเคมีเกษตรที่สามารถกำจัดบั่วกล้วยไม้ได้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติออกฤทธิ์แบบดูดซึมเป็นหลักหรือซึมผ่านใต้พื้นผิวใบซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้กำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ ได้แก่

เอราคอน 70

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

เอราคอน 70 (สารอิมิดาคลอพริด 70% ดับบลิวจี) ให้ใช้ในอัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

และ เอราท็อกซ์ (สารไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี) ให้ใช้ในอัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20  ลิตร

 

พ่นสลับหรือใช้ร่วมกันกับสารกำจัดบั่วกล้วยไม้ชนิดอื่นๆ เช่น

เอราทริป 5 เอสซี

เอราเมท โกลด์

เอราทริน 2.5

เอราทริป 5 เอสซี (สารฟิโพรนิล 5% เอสซี) ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ (สารไดเมโทเอต 40% อีซี) สูตรปรับปรุงใหม่จากยุโรป ด้วยสูตรผสมที่คงสภาพสารออกฤทธิ์อยู่ได้นาน ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5 (สารแลมบ์ด้า ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี)ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงศัตรูพืชกล้วยไม้