ซิ้งพาสท์

AAA

Description

รายละเอียด

ซิ้งพาสท์

ZINCFAST

• ช่วยเพิ่มสีผิวผล
• ป้องกันใบร่วงก่อนแก่เต็มที่
• ช่วยเพิ่มการสร้างราก
• ช่วยสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตภายในพืช
• ช่วยเพิ่มผลผลิต
วิธีการใช้
• ไม้ผล
-ช่วงหลังปลูก
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงพัฒนาการของผล
อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ข้าว
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงข้าวออกรวง
อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชผัก
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงพัฒนาการของผลและหัว
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มันเทศ มันสำปะหลัง
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงเริ่มลงหัว
อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชไร่
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงเริ่มติดผลและติดฝัก
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร