โมเวนโต โอดี

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

โมเวนโต โอดี

สารกำจัดแมลงศัตรูพืชนวัตกรรมใหม่

ดูดซึมได้ดีเยี่ยม

ดูดซึมได้ 2 ทิศทาง ทั้งขึ้นและลง เคลื่อนย้ายได้ทั่วต้น

ทั้งทางท่อน้ำและท่ออาหาร จึงสามารถปกป้องได้ทั้งใบอ่อน และใบที่ไม่โดนละอองยา

รวมทั้งแมลงศัตรูพืชที่หลบซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆ ของพืชปลูก

ใช้บริหารแมลงศัตรูพืชดื้อยาชนิดแมลงปากดูดได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และหนอนใยผัก

กลไกการออกฤทธิ์

ยับยั้งการสร้างไขมัน

 

ประโยชน์

  • ทำให้ไข่ฝ่อ ไม่ฟักออกมาเป็นตัว
  • ตัวอ่อนของเพลี้ยหยุดการลอกคราบ และตายในที่สุด
  • กำจัดแมลงชนิดปากดูด โดยเฉพาะเพลี้ยได้เป็นอย่างดี
  • ปลอดภัยต่อแมลงที่เป็นประโยชน์ในธรรมชาติ

อัตราการใช้

  • สำหรับแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูด โดยเฉพาะเพลี้ย ใช้ในอัตรา 10ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 5-7 วัน จนกว่าการระบาดลดลง
  • สำหรับหนอนใยผัก ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4 วัน ควรพ่นสลับหรือผสมกับยากำจัดหนอนชนิดอื่นๆ ถ้าหากพบการระบาดอย่างรุนแรง

โดยทั่วไป 1 ขวด ขนาด 250 ซีซี พ่นได้ถึง 2.5 ไร่

ควรเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืช