เอราพรี

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราพรี

ชื่อสามัญ : 2,4-ดี-ไอโซบิวทิว + บิวทาคลอร์ 3.1% + 3.75% GR
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + anilide