การกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ
วัชพืชใบกว้างและกก

ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี

เอราบาส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 200 ซีซี ต่อนน้ำ 20 ลิตร หรือ 800 ซีซี ต่อไร่
การใช้ให้ระวังละอองปลิวไปโดนใบมะนาว