คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรายูรอน 80

อัตรา 365 กรัม

mix-button

เอราซิล

อัตรา 365 กรัม

ละลายน้ำพ่นในพื้นที่ 1 ไร่

พ่นทันทีที่ปลูกสับปะรดแล้วเสร็จ

การกำจัดวัชพืชสับปะรด