โรคขอบใบแห้ง

ระบาดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าว พบอาการเป็นขอบใบแห้ง ทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด บางครั้งเรียกอาการของโรคชนิดนี้ว่า “ครีเสก”

ป้องกันกำจัดด้วย

ไอโรเน่ ดับบลิวจี 

ใช้ในอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราซูก้า

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร