เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วง

การบำรุงมะม่วง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป-เอ็น (TOP N)

นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน

ประโยชน์

 • ช่วยปรับปรุงดิน
 • สารช่วยเสริมสร้างราก
 • สารช่วยเร่งขยายขนาดของผล
 • สำหรับให้มะม่วงทางดิน

 

 • นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใบเขียวเข้ม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับพืช 
 • สารอินทรีย์ชนิดเม็ดสำหรับใช้กับพืชทางดิน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนำเข้ามาจาก บริษัท Cifo Srl ประเทศอิตาลี
 • เป็นสารอินทรีย์ชนิดเม็ดภายใต้นวัตกรรมใหม่สำหรับใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สารไฮโดรไลซ์ จีเลติน (Hydrolyzed Gelatin) สำหรับนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพืช ด้วยกระบวนการผลิต FCH (Fully Controlled Hydrolysis) เป็นกระบวนการไฮโดรไลซิสผ่านความร้อนโดยสมบูรณ์    มีการย่อยสลาย Collagen  ควบคุมเวลา ความดัน ปริมาณน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สูงมาก และทำให้สะอาด มีการอบฆ่าเชื้อ  ปราศจากเชื้อโรค จนได้ Hydrolyzed Gelatin ในรูปเม็ด 
 • FCH® นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีเฉพาะของ Cifo  Srl 
 • ท็อปเอ็น ได้รับสัญลักษณ์ Selected Products  Enviromentally Friendly สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับพืชเกษตรอินทรีย์  พืชปลูกโดยทั่วไป

อัตราและวิธีใช้

การแตกใบอ่อน

ภายหลังตัดแต่งกิ่งประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะเริ่มแตกใบใหม่

มะม่วงมีความจำเป็นจะต้องใช้ใบรุ่นใหม่ประมาณ 2-3 ชุด สำหรับเสริมสร้างอาหาร เพื่อความสมบูรณ์พร้อม และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่ทรุดโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 30-15-10 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

จิบเบอร์โซล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 2 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราจิ๊บ 100

อัตราและวิธีใช้

อัตรา  กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว

เพื่อให้การสร้างใบรุ่นใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมเร็วกว่าปกติ

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมกนีเซียมพาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

คูวาส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

สะสมอาหารก่อนการออกดอก

เพื่อให้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการออกดอก

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 10-50-15

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ซีเนอกอน 2000 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

การบังคับการออกดอกของมะม่วง

ด้วยการราดสาร

เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี

ก่อนการใช้สารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและควรเป็น ใบอ่อนชุดใหม่ที่มีอายุใบ 15-30 วัน หรือในระยะใบพวง ดินควรมีความชื้นพอสมควรในขณะให้สาร

ใช้วิธีราดสารบริเวณโคนต้นให้เข้าทางรากอัตราการใช้ขึ้นกับขนาดของทรงพุ่ม

 • สำหรับมะม่วงที่ออกดอกง่ายหรือพันธุ์ทะวาย เช่น น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ ศาลายา หนองแซง เป็นต้น ให้ใช้ในอัตรา 7 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร
 • สำหรับมะม่วงที่ออกดอกยาก ให้ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร

ผสมน้ำประมาณ 1-2 ลิตรต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ราดบริเวณโคนต้นให้ทั่วและสม่ำเสมอ

ภายหลังราดสารแล้วจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมออีกอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มะม่วงสามารถดูดสารให้เข้าทางรากได้ดีขึ้น

 จนกระทั่งมะม่วงออกดอก ซึ่งปกติแล้วภายหลังราดสารประมาณ 2 เดือนครึ่ง ก็จะแทงช่อดอกโดยเฉพาะพันธุ์ที่ออกดอกง่าย

ส่วนพันธุ์ที่ออกดอกยากจะมีการพักตัวของตานานกว่าปกติ อาจจะออกดอกล่าออกไปมากกว่า 2 เดือนครึ่ง

สำหรับมะม่วงที่ราดสารเอราทราซอล 15 ดับบลิวพี

ควรบำรุงใบมะม่วง เพื่อการสะสมอาหารอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เปิดตาดอกมะม่วง

ต้องพิจารณาถึงความพร้อมต่อการออกดอกด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

 • เมื่อมีการสร้างใบชุดที่ 2
 • สภาพของดินจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีหรือจะต้องมีร่องน้ำสำหรับการะบายน้ำออก ไม่ควรมีน้ำท่วมขัง
 • ปริมาณน้ำฝนจะต้องลดลงหรือจะต้องมีช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณ 1 เดือน และก่อนเปิดตาดอกจะต้องปลอดฝนอย่างน้อย 5-7 วัน

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเปิดตาดอกคือ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 7-13-34 + 6.3Zn

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน

ในระยะนี้จำเป็นจะต้องช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผสมเกสร ถ้าหากมีน้ำมากควรลดปริมาณการให้น้ำลง ควรพ่นสารช่วยในการผสมเกสร นอกจากจะช่วยในการผสมเกสรได้เป็นอย่างดี แล้วยังป้องกันการเป็นโรคผลแก้ว ผลกระเทยหรือผลติ่ง(pathenocarpic fruit) ได้

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอิร์ท 23

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งเมื่อดอกเริ่มบานห่างกัน 5-7 วัน

เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย

ภายหลังผสมเกสรอย่างสมบูรณ์แล้ว เริ่มติดผลอ่อน (หากใช้ในช่วงขณะแทงช่อดอกจะช่วยลดอาการเป็นผลกระเทย (pathenocarpic fruit) ได้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซฟามิน บีเค

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งห่างกัน 5-7 วัน

หากมีใบอ่อนแตกแซมจำนวนมากในช่วงนี้ เพื่อลดการแตกใบอ่อนและลดปริมาณใบอ่อนลง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดเอราวัณเฟอร์ท 0-52-34

อัตราและวิธีใช้

ในอัตรา 150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

พ่นไปบริเวณที่มีใบอ่อนแตกแซม

การบำรุงผลอ่อนมะม่วง

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 20-20-20 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อีลีมิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 10-30-30 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล

เพื่อพัฒนาการของเนื้อผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 8-5-40+10SO3

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เร่งการสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาล โดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 7-13-34+6.3Zn

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผลด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอลชิมจากประเทศอิตาลี

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

คริสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นเมื่อเริ่มติดผล ทุกๆ 12-15 วัน