การกำจัดแมลงศัตรูมะนาว

หนอนชอนใบ

มักระบาดในช่วงมะนาวแตกใบอ่อน พบเป็นทางสีขาวๆวนเวียนอยู่บนใบ  ทำให้ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบ ทำให้ต้นแคระแกร็น ไม่ติดผล

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบเพื่อกำจัดหนอนชอนใบด้วย

เอราแม็กติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อีมาไซด์ ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราด๊อกซาขาบ

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นกำจัดตั้งแต่เริ่มแทงเขี้ยวยอดอ่อน และในช่วงขณะแตกใบอ่อน

หนอนกินใบ

กัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของมะนาว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นกำจัดทางใบด้วย

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราด๊อกซาขาบ

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยไฟ

จะดูดกินน้ำเลี้ยงทั้งใบอ่อน ยอดอ่อน และผลอ่อน พบรอยแผลสีเทาบริเวณขั้วผล ก้นผลและตามความยาวของผล

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นกำจัดทางใบด้วย

เอราทริป โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70 ดับบลิวพี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราแม็กติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

อีมาไซด์ 5% ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไรแดง

ดูดกินน้ำเลี้ยงทั้งใบและผล ทำให้ใบหงิกงอ ผลกร้าน ผลแคระแกร็น ใบและผลร่วงในที่สุด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นกำจัดทางใบด้วย

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ไมทาไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซัลเฟอร์ 80 ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเฮก

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราติน 55

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร