เทคนิคการเพิ่มผลผลิตพริก

ภายหลังเตรียมแปลงปลูกแล้วเสร็จ

กำจัดไส้เดือนฝอย ก่อนปลูก

ไส้เดือนฝอย ทำให้เกิด โรครากปม และทำให้พริกเกิดอาการเหี่ยวคล้ายๆกับโรคเหี่ยวเหลือง ที่ทำให้ใบล่างเหลืองร่วง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราเม็คติน 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ราดโคนต้นหรือราดดินก่อนปลูก

ใส่สารเร่งการเจริญเติบโต ก่อนปลูก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป เอ็น

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่

โรยบริเวณผิวหน้าดินในแปลงปลูกให้ทั่วบริเวณ

ชุบต้นกล้า  เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ก่อนย้ายปลูกลงแปลง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราท็อกซ์ 25 ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 64-128 กรัม ต่อต้นกล้าที่ใช้ปลูก 1 ไร่

or-button

เอราท็อกซ์ 24 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เมื่อต้นกล้าอายุ 30-40 วัน หรือสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีใบจริง 5-7 ใบ แช่หรือจุ่มนาน 1-5 นาที

การบำรุงรักษา

ช่วงก่อนย้ายกล้าปลูก

รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเม็ด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราวัณเฟอร์ท 15-15-15

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 1 ช้อนชาหรือ 8 กรัมต่อหลุม หรือ 25 กิโลกรัมต่อไร่

ช่วงหลังย้ายกล้าปลูก 30 วัน

กำจัดวัชพืชใบแคบประเภทหญ้า

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราซาโลฟอพ

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรา-ฟอพ โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรากราสวีด

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

พ่นให้ละอองยาสัมผัสหญ้าโดยตรง และสามารถพ่นทับโดนพริกได้

ใส่ปุ๋ยเม็ดทางดิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราวัณเฟอร์ท 15-15-15

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

ใส่แบบโรยข้างแปลงห่างจากโคนต้น 1 คืบ

ในกรณีที่ต้นกล้าไม่แข็งแรง ให้โรย

ท็อป เอ็น

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเติมด้วย

ช่วงหลังย้ายปลูก 60-70 วัน

ใส่ปุ๋ยเม็ดทางดิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราวัณเฟอร์ท 12-12-17

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

บำรุงดอก พ่นทางใบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว หรือ พริกอายุ 80-90 วัน หลังปลูก

เพิ่มความเข้มของสีผลพริก พ่นทางใบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

บำรุงผลพริก พ่นทางใบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร