แมลงศัตรูแตงโม

เพลี้ยไฟ  หรือ โรคยอดตั้ง  หรือโรคไอ้โต้ง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

5 – 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริป โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เต่าแตง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

20 – 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราท๊อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงวันแตง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร