เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแตงโม

แตงโมชอบดินที่มีสภาพร่วนซุย มีการระบายน้ำที่ดี การเตรียมดินก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองพื้นประมาณ 1,600 กิโลกรัมต่อไร่เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอีกครั้งในช่วงของการเจริญเติบโตประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่

การบำรุงดูแล

ระยะย้ายกล้า ปลูกลงแปลง

กระตุ้นการแตกราก ปรับสภาพดิน ควรรองก้นหลุมด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท๊อปเอ็น (Top N)

ไมโครแคล

ท๊อปเอ็น (Top N)

นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน

ประโยชน์

 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก 
 • เร่งการเจริญเติบโตของกล้าแตงโม ให้ต้นเขียว โตไว 
 • เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับพืช

อัตราและวิธีใช้

อัตรา  50 กก. ต่อไร่

 

ไมโครแคล

ธาตุอาหารชนิดเม็ดความเข้มข้นสูง

ประโยชน์

 • ธาตุอาหารรอง CaO MgO S ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ
 • ธาตุอาหารเสริม Zn Cu Fe Mn B Mo ช่วยให้พืชแข็งแรงทนทานต่อโรคพืชที่อยู่ในดิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา  10 กรัม ต่อต้น

 • หยอดก้นหลุมก่อนย้ายกล้าปลูกลงแปลง

ระยะหลังย้ายกล้าแตงโม

เร่งการเจริญเติบโต ด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

อัลก้า

คูวาส

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

ประโยชน์

 • ช่วยเร่งการเจริเติบโตทางลําต้น กิ่งและใบ
 • ช่วยให้ใบแก่เร็ว เขียวเข้ม
 • ช่วยเสริมสร้างใบรุ่นใหม่
 • ช่วยให้ผลอ่อนโตเร็ว

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

อัลก้า

สาหร่ายทะเลสกัดอุดมไปด้วยฮอร์โมน และสารอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นการสร้างใบ กระตุ้นการแมงช่อดอก

ประโยชน์

 • ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างใบใหม่อย่างพร้อมเพรียง
 • ช่วยเร่งให้ใบรุ่นใหม่มีความสมบูรณ์
 • ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแทงช่อดอก
 • ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสีดอก ใบ และผล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

คูวาส

สารอาหารเสริมชนิดผงความเข้มข้นสูง โดยเฉพาะธาตุมักเนเซี่ยม

ประโยชน์

 • เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน
 • ก่อนและหลังการออกดอก
 • เมื่อเริ่มติดผล
 • ก่อนการเข้าสีหรือก่อนการเก็บเกี่ยว

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 5 – 7 วัน

ระยะทอดยอด

ทอดยอดกย่างสมบูรณ์ เถาไม่แตก ด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

ไซโฟแคล

ซีเนอกอน 2000

ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

ประโยชน์

ช่วยบำรุงต้น ใบ ดอก และผล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ไซโฟแคล

ธาตุอาหารแคลเซี่ยมและโบรอน โดยเฉพาะแคลเซี่ยมความเข้มข้นสูง

ประโยชน์

 • ช่วยให้มีการสะสมอาหารและเคลื่อนย้ายอาหาร เพื่อการออกดอกบำรุงดอก และบำรุงผล
 • ป้องกันอาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร
 • ช่วยให้พุ่มต้นแผ่ขยายได้ดี อีกทั้งเพิ่มการแตกยอด
 • เหมาะสำหรับพืชที่ผลมีเปลือกหนาและแข็ง

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ซีเนอกอน 2000 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ระยะสะสมอาหารก่อนออกดอก

สะสมอาหารพร้อมกระตุ้นการออกดอก ด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

ซีเนอกอน 2000

ไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

ประโยชน์

 • พ่นหยุดยอดให้สะสมอาหาร
 • พ่นก่อนออกดอก
 • พ่นขณะแทงช่อดอก

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ซีเนอกอน 2000

สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช สำหรับใช้สะสมอาหารและกระตุ้นการออกดอก อีกทั้งเร่งให้พืชโตเร็วและเร่งขยายขนาดผล

ประโยชน์

 • ช่วยเร่งการสะสมอาหารและกระตุ้นการสร้างตาดอก เพื่อการออกดอกที่สมบูรณ์
 • ช่วยเร่งขยายขนาดของผล ช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดี
 • ช่วยกระตุ้นและชดเชยความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับพืชในสถานการณ์ที่ได้รับแรงกดดันจากภัยธรรมชาติ

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 5 – 7 วัน

ระยะก่อนดอกบาน

ช่วยการผสมเกสร เพิ่มการติดผล ด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอิร์ท 23

อะมิโนทริพโตเฟน สำหรับช่วยผสมเกสรพืช เพื่อการติดผลโดยตรง

ประโยชน์

ช่วยให้มีการผสมเกสรที่สมบูรณ์ จึงเพิ่มการติดผลอย่างแท้จริง

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 – 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1 – 2 ครั้ง ก่อนออกดอก

ระยะติดผลอ่อน

แก้วิกฤติลดการหลุดร่วง ทรงสวย ไม่เบี้ยว ด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แคลซิซาน

บำรุงผล สร้างเนื้อ ขยายขนาดผล

ประโยชน์

 • เสริมสร้างความสมบูรณ์สำหรับพืชที่ต้องการธาตุแคลเซี่ยมและมักเนเซี่ยมในปริมาณสูง
 • ป้องกันผลแตก
 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผล
 • ช่วยเสริมสร้างคุณภาพผล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 – 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1 – 2 ครั้ง หลังติดผล

อีลีมิน

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ระยะขยายขนาดผลช่วงแรก

ขยายขนาดผล ด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

แคลซิซาน

or-button

ไซโฟแคล

ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

ประโยชน์

ช่วยบำรุงต้น ใบ ดอก และผล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

แคลซิซาน

บำรุงผล สร้างเนื้อ ขยายขนาดผล

ประโยชน์

 • เสริมสร้างความสมบูรณ์สำหรับพืชที่ต้องการธาตุแคลเซี่ยมและมักเนเซี่ยมในปริมาณสูง
 • ป้องกันผลแตก
 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผล
 • ช่วยเสริมสร้างคุณภาพผล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ไซโฟแคล

ธาตุอาหารแคลเซี่ยมและโบรอน โดยเฉพาะแคลเซี่ยมความเข้มข้นสูง

ประโยชน์

 • ช่วยให้มีการสะสมอาหารและเคลื่อนย้ายอาหาร เพื่อการออกดอกบำรุงดอก และบำรุงผล
 • ป้องกันอาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร
 • ช่วยให้พุ่มต้นแผ่ขยายได้ดี อีกทั้งเพิ่มการแตกยอด
 • เหมาะสำหรับพืชที่ผลมีเปลือกหนาและแข็ง

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 – 3 ครั้ง ห่างกัน 5 – 7 วัน

คูวาส

อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ระยะขยายขนาดผลใหญ่

สร้างคุณภาพเนื้อผลใหญ่ น้ำหนักดี ด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30

อิลีมิน

or-button

บอร์พาสส์

ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30

เหมาะสำหรับใช้กับพืชที่อ่อนแอในขณะที่ออกดอกและติดผล

ประโยชน์

 • บำรุงผล
 • เร่งสร้างเนื้อ
 • เร่งผลโต

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

อิลีมิน

ธาตุอาหารชนิดน้ำเข้มข้น ช่วยเร่งสร้างอาหารให้กับพืช เร่งสร้างเนื้อผล

ประโยชน์

 • ช่วยเร่งการสร้างอาหารให้กับพืช
 • ช่วยเร่งสร้างเนื้อผล
 • ช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารที่สำคัญ
 • ช่วยให้ใบพืชสมบูรณ์เขียวเข้ม

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

บอร์พาสส์

ประโยชน์

 • ช่วยให้พืชแข็งแรงทนทาน
 • เพิ่มการออกดอก
 • เพิ่มการติดผล
 • รักษาอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการขาด เช่น อาการผลบิดเบี้ยว ผลมีขนาดเล็กกว่าปกติ ผลแห้งแข็ง ฯลฯ
 • ช่วยเพิ่มผลผลิต

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 – 3 ครั้ง ห่างกัน 5 – 7 วัน

แคลซิซาน 

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

เพิ่มความหวาน เร่งเนื้อแดง ด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟเฟอร์ท 6-10-32 + 6.3 Zn

เซ็ท 46

ไซโฟเฟอร์ท 6-10-32 + 6.3 Zn

ประโยชน์

 • พ่นเมื่อเริ่มขยายขนาด
 • พ่นก่อนเก็บเกี่ยว

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

เซ็ท 46

อะมิโนเมทธิโอนีน สารเร่งการเข้าสี เพิ่มความหวานและเร่งการสุกของผล

ประโยชน์

 • เพิ่มความเข้มของสีและรสชาติผล
 • ช่วยให้ผลสุก
 • ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนกำหนด

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 5 – 7 วัน