เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวโพด

หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน

หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน พ่นคลุมด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

 

ชุดช้างศึกคุม

  • อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อข้าวโพด อ้อย และพืชข้างเคียง
  • ใช้คุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก

เอราซีน 50 เอสซี

อะโทลล์ เฟล็กซ์

อัตราและวิธีใช้

อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 15 ซีซี

ผสม เอราซีน 50 เอสซี อัตรา 250 ซีซี 

ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

 

หรือ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่

อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 100 ซีซี (1 ขวด)

ผสม เอราซีน 50 เอสซี อัตรา 1,500 ซีซี (1.5 ลิตร หรือ 1 ขวดครึ่ง)

ผสมน้ำ 360-480 ลิตร พ่นทันทีภายหลังปลูกข้าวโพด ก่อนวัชพืชงอก และขณะพ่นดินควรมีความชื้น

หากพบปัญหาหญ้าขน หรือหญ้าโขย่ง

หญ้าขน หรือ หญ้าโขย่ง [Rottboella cochinchinensis (Lour.) Clayton] 

เป็นวัชพืชฤดูเดียว มีต้นสูง 1.5 – 2 เมตร อาจสูงได้ถึง 4 เมตร

โตได้ไวกว่าข้าวโพด แข่งขันกับข้าวโพดอย่างรุนแรง ทำให้ข้าวโพดโตช้า ผลผลิตลดลง

หญ้าโขย่ง 1 ต้น จะมีเมล็ดประมาณ 2,200 – 16,500 เมล็ด การกำจัดหญ้าโขย่งที่โตแล้วทำได้ยาก จึงควรพ่นคุมเมล็ดจะได้ผลดีกว่า

เอราธาริน

อะโทลล์ เฟล็กซ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 100 ซีซี

ผสม เอราธาริน อัตรา 2 ลิตร (2 ขวด)

ต่อพื้นที่ปลูกข้าวโพด 6 ไร่

ควรพ่นทันทีหลังปลูกข้าวโพด ในระยะ 0 – 3 วัน ขณะดินมีความชื้น

หลังปลูกข้าวโพด 7 – 15 วัน

วัชพืชมีใบอ่อน 3 – 5 ใบ พ่นกำจัดด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

 

ชุดช้างศึกฆ่า

สามารถพ่นทับยอดข้าวโพดภายหลังข้าวโพดงอกแล้ว หรือภายหลังปลูก 7 – 15 วัน

ฆ่าวัชพืชใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้าลิ้นงู

ฆ่าวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย

โซบีแรน

ฮาสเทน

ซีเนอกอน 2000

เอราซีน 90 ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

โซบีแรน  อัตรา 40 ซีซี

ผสม ฮาสเทน อัตรา 80 ซีซี

ผสม ซีเนอกอน 2000 อัตรา 60 ซีซี

ผสม เอราซีน 90 ดับบลิวจี อัตรา 250 กรัม

ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

 

หรือ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่

โซบีแรน  อัตรา 250 ซีซี (1 ขวด)

ผสม ฮาสเทน อัตรา 500 ซีซี (1 ขวด)

ผสม ซีเนอกอน 2000 อัตรา 360 ซีซี

ผสม เอราซีน 90 ดับบลิวจี อัตรา 1,500 กรัม (1.5 กก.)

ผสมน้ำ 360 – 480 ลิตร พ่นภายหลังปลูกข้าวโพด 7 – 10 วัน