เอราฟอสทิล

AAA

Description

รายละเอียด

เอราฟอสทิล

ชื่อสามัญ : ฟอสอีทิล อะลู่มิเนียม 80% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึมทั้งทางรากและทางใบ
• เคลื่อนย้ายได้ทั้งทางท่อน้ำและท่ออาหาร
ประโยชน์และวิธีใช้
• ทุเรียน ส้ม มะนาว โรครากเน่า เพื่อป้องกันโรค ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นใบและลำต้นทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อการรักษา ให้ถากหรือขูดแผลที่เน่าออกให้หมดแล้วขูดเปลือกเนื้อไม้รอบๆแผล ซึ่งเป็นไม้เนื้อดีออกกว้างประมาณ 3 นิ้ว แล้วใช้ในอัตรา 80-150 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาตามบริเวณที่ถากและใช้อีก 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วใบและลำต้น เดือนละครั้ง ทำติดต่อกัน 3 ครั้ง
• องุ่น โรคราน้ำค้าง 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• กล้ายางพารา โรคใบร่วง 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นกล้ายางทุกๆ 7-14วัน ในช่วงฝนตกชุกติดต่อกัน ควรเริ่มพ่นก่อนที่โรคใบร่วงจะระบาดในฤดูฝน
• ยางพารา โรคเส้นดำ 5 กรัมต่อน้ำ1 ลิตร ทาหน้ากรีดยางถ้าฝนตกชุกให้ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทาหน้ากรีดยางเมื่อมีโอกาส
• กล้วยไม้ โรคเน่าดำ ในกรณีป้องกันโรคให้ใช้อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในกรณีรักษาโรคให้ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7-14 วัน
• สับปะรด โรคยอดเน่า ชุบหน่อ จุกหรือตะเกียงก่อนปลูกใช้ในอัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หลังปลูกให้ใช้อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หยอดลงยอดของต้นสับปะรดทันทีที่ปลูกเสร็จอัตรา 50 ซีซีต่อต้น