เอราโปรราซ 49

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราโปรราซ 49

สูตรผสม: 40% + 9% EC

ประโยชน์

• ใช้ป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่าง (dirty panicle) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Bipolaris oryzae, Cercospora oryzae, Curvularia lunata, Fusarium incarnatum, Sarocladium oryzae, Trichocoins padwickii

 

การใช้และอัตราการใช้

• ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกในระยะข้าวตั้งท้อง และครั้งที่สอง ในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์