ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูกกำจัดเพลี้ยแป้ง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราท็อกซ์

อัตรา 16 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์ 24 เอสซี

อัตรา 16 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรามอล 83 

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

ชุบได้ประมาณ 1,000 หน่อ จุ่มนานประมาณ 3 นาที

การบำรุงดูแลสับปะรด