ปัญหาใหญ่ของชาวสวนข้าวโพดคือการเข้าทำลายของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตัวหนอนจะทำลายข้าวโพดตั้งแต่ข้าวโพดงอก จนกระทั่งออกฝัก โดยพบกลุ่มไข่ทั้งด้านบนใบ ใต้ใบ และที่ลำต้นหลังจากฟักจากไข่จะกัดกินยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งใบ 10-11 วันหลังปลูก ตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบ หากหนอนทำลายในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย หากหนอนทำลายในระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่เจริญเติบโต หากหนอนทำลายฝัก ฝึกจะลีบเล็กไม่สมบูรณ์

——————-

กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ด้วย

อีมาไซด์ https://bit.ly/3y2nLeS   สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC  หรือ อีมาไซด์ 5% ดับบลิวจี https://bit.ly/2WdlccE สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG

  • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
  • ไม่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม แต่สามารถซึมผ่านบริเวณผิวเข้าไปในตัวแมลงศัตรูพืชได้
  • ทำให้หนอนหยุดกินอาหารภายใน 1 ชั่วโมง และเข้าทำลายอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ตายได้ภายใน 2-4 วัน

——————-

อัตราใช้ อีมาไซด์  20-30 ซีซี , อีมาไซด์ 5% ดับบลิวจี 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาด หรือ พ่นในอายุข้าวโพดไม่เกิน 20-30 วัน พ่น 3 ครั้ง ระยะห่าง 5-7 วัน แล้วสลับกลุ่มยาเช่น เอราด็อกซาคาร์บ https://bit.ly/3zcYVdz

สามารถพ่นพร้อมยาคุมหญ้า ชุดช้างศึก ชุดกำจัดหญ้าในแปลงข้าวโพด https://fb.watch/7uPIJaQH5B/

——————-

การผสมสารป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ยเกล็ด อาหารเสริม และการพ่นสารทุกครั้ง ผู้ผสมสารหรือผู้ที่พ่นสารควรมีการใส่ชุดและสวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน

———————-

เอราวัณเคมีเกษตร เพิ่มผลผลิต ชีวิตผาสุก

มาปรึกษาปัญหาศัตรูพืชและสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมกับเราได้ที่

ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://www.erawanagri.com

โทร:  02-5135251, ?? 099-121-5161

line-friend-post