การบำรุงดูแลข้าว

การใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา

เอราบาส

ใช้ในอัตรา 120-150 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่นบริเวณหัวคันนา
ปลอดภัยต่อข้าวถึงแม้ละอองยาจะปลิวไปโดนข้าวบ้างก็ยังสามารถออกรวงได้ตามปกติ

การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบข้าวดีด

เอราบาส

ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร
ใช้ลูบข้าวดีดที่มีความสูงกว่าข้าวปลูกเพื่อให้เมล็ดลีบไม่ให้สะสมเมล็ดในฤดูต่อไปโดยใช้ผ้าที่อุ้มน้ำไดด้ีพันรอบไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตรมัดให้แน่นราดด้วยเอราบาสตามอัตราที่เตรียมไว้พอชุ่ม ไม่ให้ชุ่มมากเกินไปจนหยดสารละลายเอราบาสหยดลงไปทำลายข้าวปลูกด้านล่างเสียหาย
ลูบข้าวดีดที่เริ่มโผล่พ้นรวง
ควรลูบครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน
ลูบเฉพาะใบธงและรวงข้าวดีด
ข้าวดีดจะแห้งตายภายใน 3 วัน
ข้าวดีดยืนต้นตายไม่ล้มทับต้นข้าว

การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบดอกหญ้า

เอราบาส

ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร
ลูบดอกหญ้าขณะเริ่มโผล่รวง
ลูบที่ดอกหญ้าทำให้ดอกหญ้าแห้งฝ่อไม่สามารถงอกได้ใหม่