การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูส้ม

เพลี้ยไฟพริก(Chili thrips, Yellow tea thrips : Scirtothrips doesalis)

เพลี้ยอ่อนส้มอมเขียว(Green citrus aphis, spireaaphis : Aphis spiraecola)

เพลี้ยอ่อนส้มสีน้ำตาล(Brown citrus aphid, Black citrus aphid : Toxoptera citricida)

เพลี้ยอ่อนส้มสีดำ(Black citrus aphid : Toxoptera aurantii)

แมลงหวี่ขาวส้ม(Citrus whitefly : Dialeurodes citri)

แมลงหวี่ดำส้ม(Citrus blackfly : Aleurocanthus woglumi)

เพลี้ยไก่แจ้ส้ม(Asian citrus psyllid : Diaphorina citri)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริป 5 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

อีมาไซด์ ดับบลิวจี 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อส้มเริ่มแตกใบอ่อน 1-2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน และควรพ่นก่อนดอกบานรวมทั้งเมื่อเริ่มติดผลอ่อน

หนอนชอนใบส้ม (Citrus leaf miner : Phyllocnistis citrella)

หนอนม้วนใบส้ม หนอนแปะใบส้ม หนอนประกบใบส้ม (Citrus leaf roller : Archips micaceana)

หนอนฝีดาษส้ม หนอนปม หนอนดอกส้ม (Citrus rind borer, Citrus flower moth : Prays citri)

หนอนเจาะผลส้ม(Citrus fruit borer : Citripestis sagittiferella)

หนอนเจาะกินใต้ผิวเปลือกส้ม(Blastobasid fruit borer : Blastobasis sp.)

หนอนกระทู้ผัก(Common cutworm : Spodoptera litura)

หนอนบุ้งหูดำ(Black eared hairy caterpillar : Artaxa fraternal)

บุ้งปกเหลืองขีดแดง(Red line hairy caterpillar : Orvasca subnotata)

ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม(Lime butterfly : Papilio demoleus)

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง(Great mormon : Papilio memmon)

ผีเสื้อหนอนมะนาว(Lime blue : Chilades lajus)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

or-button

เอราด๊อกซาขาบ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ด้วงงวงกัดใบมะม่วง (Mango leaf weevil : Deporaus marginatus)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วง (Mango seed weevil : Sterochetus mangiferae)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วงแถบกว้าง (Broad banded mango seed weevil : Sternochetus olivieri)

มวนเขียวส้ม (Citrus green bug : Rhynchocoris humeralis)

แมลงค่อมทอง (Green weevil : Hypomeces squamosus)

ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นส้ม ด้วงม้าลายเทาจุดดำ (Citrus trunk borer : Anoplophora versteegi)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราวอส 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยแป้งทรงกลม (Spherical mealybug : Nipaecoccus viridis)

เพลี้ยแป้งจุดดำ (Solenopsismealybug : Phenacoccus solenopsis)

เพลี้ยแป้งหางยาว(Long tailed mealybug : Pseudococcus longispinus)

เพลี้ยแป้งแดงส้ม (Citrophiliusmealybug : Pseudococcus calceolariae)

เพลี้ยแป้งปุยฝ้าย (Cotton cushion scale : Icerya purchasi)

เพลี้ยหอยแดง (California red scale : Aonidiella aurantii)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ไรเหลืองส้ม (Citrus yellow mite : Eutetranychus cendanai)

ไรขาวพริก (Broad mite, Yellow tea mite : Polyphagotarsonemus latus)

ไรแดงแอฟริกัน (African red mite : Eutetranychus africanus)

ไรสนิมส้ม (Citrus rust mite : Phyllocop trutaoleivora)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

ไมทาไซด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราซัล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราไมท์ 20

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเฮก

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราติน 55 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน