การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูลำไย

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญในช่วงแตกใบอ่อนและใบแก่

หนอนกินใบลำไย (Leaf eating caterpillar : Oxydesscro biculata)

หนอนคืบละหุ่ง (Castor large semi-looper : Achaea Janata)

หนอนคืบเขียวลำไย (Green longanlooper : Orothalassodes falsaria)

หนอนมังกรหางพู่หรือหนอนหนาม (Large dragontailedcaterpillar : Dudusas ynopla)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

อีมาไซด์ ดับบลิวจี 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราด๊อกซาขาบ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้ง ทุก 7 วัน และสลับกลุ่มยาเพื่อป้องกันปัญหาการดื้อยา

หนอนชอนใบ (Leaf miner : Conopomorpha litchiella)

มักพบระบาดในช่วงลำไยแตกใบอ่อน ทำให้ยอดแห้ง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ด้วงกินใบ (Leaf beetle : Monoleptarugi pennis)

แมลงค่อมทอง (Green weevil : Hypomecess quamosus)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยไฟ (Thrips : Scirtothrips dorsalis)

เพลี้ยไก่แจ้ลำไย (Leaf gall insect, psyllid : Cornegenapsylla sinica)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริป 5 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อลำไยเริ่มแตกใบอ่อน

or-button

อีมาไซด์ ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไรแดง (Red spider mite : Oligonychu sbiharensis)

ไรลำไย (Longanmite : Aceriadimo carpi)

ไรกำมะหยี่ลิ้นจี่ (Eriophyid mite : Aceria litchii)

พบระบาดมากในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ของทุกปี

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

ไมทาไซด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราซัล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน

or-button

เอราเฮก

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราติน 55

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

สาร 1 กลุ่มให้พ่นแค่ 1 ครั้ง ทุก 7 วัน แล้วสลับกลุ่มยา

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญในช่วงออกดอก

หนอนม้วนใบ (Leaf rolling : Archipsmicaceana)

หนอนกินดอก (Flower eating caterpillar : Autoba versicolor)

หนอนมังกร (Tarsolepsiselephantorum)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

อีมาไซด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน

ด้วงกินดอกลำไย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยหอยหลังเต่า (Solfscale : Drepanococcus chiton)

เพลี้ยแป้งรากลำไย (Longan root mealybug : Paraputo sp.)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญในระยะติดผล

เข้าทำลายในช่วงติดผล ช่วงเดือนมกราคม ถึง สิงหาคมของทุกปี

มวนลำไย แมงแกง (Longan stink bug : Tessaratoma papillosa)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนเจาะขั้วผล (Fruitborer : Conopomorpha sinensis)

หนอนกินผลลำไย (Fruit boring caterpillar : Conogethespunci feralis)

หนอนเจาะผล (Fruit borer : Deudorixe piijarbas)

ผีเสื้อมวนหวานผีเสื้อเจาะผลไม้ (Fruit moth : Othreis fullonia)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยแป้ง (Mealybugs : Nipaecoccus sp.)

เพลี้ยหอยสีน้ำตาล (Saisatia coffeae)

เพลี้ยหอยข้าวตอก (Ceroplastespseudo ceriferus)

เพลี้ยหอยหลังเต่า (Drepanococcus chiton)

เพลี้ยหอย (Icerya sp.)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญที่เข้าทำลายก้านช่อใบ กิ่งและลำต้น

หนอนสีแดงเจาะกิ่ง (Red coffee borer : Zeuzera coffeae)

หนอนกินเปลือกลำต้น (Bark-feeding borer : Indarbela spp.)

เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง

อาจพบระบาดในบางช่วงของฤดูกาลการเพาะปลูก

กำจัดหนอนสีแดงเจาะกิ่ง หนอนกินเปลือกด้วยการพ่นอัดลงไปบริเวณที่มีหนอนระบาด

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 1-2 ซีซีต่อรู

ฉีดเข้าไปในรูแล้วอุดรูด้วยดินเหนียว

พ่นทางใบด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วบริเวณที่พบการระบาด บริเวณกิ่งโดยทั่วไป