การบำรุงลำไย

การบำรุง

ทางเลือกใหม่สำหรับธาตุอาหารในรูปปุ๋ยทางดิน

ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป-เอ็น (TOP N)

นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน

อัตรา 300 – 500 กรัม/ต้น

ประโยชน์

  • ช่วยปรับปรุงดิน
  • สารช่วยเสริมสร้างราก
  • สารช่วยเร่งขยายขนาดของผล
  • สำหรับให้ลำใยทางดิน
 • นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใบเขียวเข้ม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับพืช 
 • สารอินทรีย์ชนิดเม็ดสำหรับใช้กับพืชทางดิน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนำเข้ามาจาก บริษัท Cifo Srl ประเทศอิตาลี
 • เป็นสารอินทรีย์ชนิดเม็ดภายใต้นวัตกรรมใหม่สำหรับใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สารไฮโดรไลซ์ จีเลติน (Hydrolyzed Gelatin) สำหรับนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพืช ด้วยกระบวนการผลิต FCH (Fully Controlled Hydrolysis) เป็นกระบวนการไฮโดรไลซิสผ่านความร้อนโดยสมบูรณ์    มีการย่อยสลาย Collagen  ควบคุมเวลา ความดัน ปริมาณน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สูงมาก และทำให้สะอาด มีการอบฆ่าเชื้อ  ปราศจากเชื้อโรค จนได้ Hydrolyzed Gelatin ในรูปเม็ด 
 • FCH® นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีเฉพาะของ Cifo  Srl 
 • ท็อปเอ็น ได้รับสัญลักษณ์ Selected Products  Enviromentally Friendly สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับพืชเกษตรอินทรีย์  พืชปลูกโดยทั่วไป

การใช้ชุดผลิตภัณฑ์สารอาหารและฮอร์โมนพืชสำหรับลำไยกระตุ้น

การแตกใบอ่อน

ภายหลังตัดแต่งกิ่งประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะเริ่มแตกใบใหม่

ลำไยมีความจำเป็นจะต้องใช้ใบรุ่นใหม่ประมาณ 2-3 ชุดสำหรับเสริมสร้างอาหารเพื่อความสมบูรณ์พร้อม และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่ทรุดโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราจิ๊บ 100 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 2 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร

เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว

เพื่อให้การสร้างใบรุ่นใหม่มีความสมบูลย์พร้อมเร็วกว่าปกติ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมกนีเซียมพาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

คูวาส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

สะสมอาหารก่อนการออกดอก

เพื่อให้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการออกดอก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ซีเนอกอน 2000 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

การบังคับการออกดอกของลำไย

ด้วยการราดสารโพแทสเซี่ยมคลอเรตที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารไม่ต่ำกว่า 95%

ก่อนราดสารประมาณ 1 เดือน ควรใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 

ช่วงราดสารใบควรจะมีสีเขียวเข้ม ใบเริ่มแก่ (แต่ไม่แก่จัด)

ก่อนราดสารดินจะต้องไม่ชื้นหรือแห้งเกินไป

 • สำหรับลำไย ปลูกใหม่ เมื่อต้นมีอายุประมาณ 2-2.5 ปี สามารถบังคับให้ลำไยออกดอกได้ โดยการราด โพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 10-20 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร หรือใช้สารประมาณ 30-50 กรัมต่อต้นจนกระทั่งประมาณ 3-4 สัปดาห์ ลำไยจะเริ่มแทงช่อดอก
 • สำหรับลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตขึ้นอยู่กับอายุของลำไย ขนาดของทรงพุ่มและชนิดของเนื้อดิน

ในกรณีที่เป็นดินร่วนปนทราย ให้ใช้ตามอัตรา ดังนี้

 • ลำไย อายุ 5-7 ปี ควรใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต ในอัตรา 100 กรัมต่อต้น
 • ลำไย อายุ 7-10 ปี ควรใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต ในอัตรา 150 กรัมต่อต้น
 • ลำไย อายุ 10 ปีขึ้นไป ควรใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต ในอัตรา 200 กรัมต่อต้น

ในกรณีที่เป็นดินร่วนปนเหนียว ให้เพิ่มอัตราอีก 50 กรัมต่อต้น

ภายหลังราดสารแล้วควรรดน้ำให้ชุ่ม จนกระทั่งลำไยออกดอก ซึ่งปกติแล้วภายหลังราดสารประมาณ 20-35 วันก็จะแทงช่อดอก

สำหรับลำไยที่ราดสารโพแทสเซี่ยมคลอเรต

ควรบำรุงใบลำไยเพื่อการสะสมอาหารอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิงค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เปิดตาดอกลำไย

ต้องพิจารณาถึงความพร้อมต่อการออกดอกด้วยสภาพที่เหมาะสมที่ควรสังเกตคือ

 • เมื่อใบแก่มีความพร้อมต่อการออกดอก
 • สภาพของดินจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีหรือจะต้องมีร่องน้ำสำหรับการะบายน้ำออกไม่ควรมีน้ำท่วมขัง
 • ปริมาณน้ำฝนจะต้องลดลงหรือจะต้องมีช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณ 1 เดือนและก่อนเปิดตาดอกจะต้องปลอดฝนอย่างน้อย 5-7 วัน
 • ควรมีอุณหภูมิก่อนออกดอกประมาณ 15 องศาเซลเซียส นาน 1-2 เดือน
 • หากราดสารโพแทสเซียมคลอเรตให้สังเกตภายหลังจากราดสารแล้ว 3-4 สัปดาห์ และมีช่วงกระทบแล้งอย่างน้อย 5-7 วันก็เหมาะสมสำหรับการดึงตาดอก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32+6.3Zn

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน

ในระยะนี้จำเป็นจะต้องช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผสมเกสร ถ้าหากมีน้ำมากควรลดปริมาณการให้น้ำลง  ควรพ่นสารช่วยในการผสมเกสร

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอิร์ท 23

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งเมื่อดอกเริ่มบานห่างกัน 5-7 วัน

เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย

ภายหลังผสมเกสรอย่างสมบูรณ์แล้ว เริ่มติดผลอ่อน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซฟามิน บีเค

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งห่างกัน 5-7 วัน

หากมีใบอ่อนแตกแซมจำนวนมากในช่วงนี้ เพื่อลดการแตกใบอ่อนและลดปริมาณใบอ่อนลง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดเอราวัณเฟอร์ท 0-52-34 

อัตราและวิธีใช้

ในอัตรา 150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

พ่นไปบริเวณที่มีใบอ่อนแตกแซม

การบำรุงผลอ่อนลำไย

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อีลีมิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท

10-30-30 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

plus-button

อีลีมิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

plus-button

คูวาส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ป้องกันอาการผลแตกของลำไย

มักพบอาการผลแตกจำนวนมากในช่วงพัฒนาการของผลก่อนเก็บเกี่ยว เกิดจากผลลำไยมีเปลือกบางกว่าปกติโดยเฉพาะด้านก้นผล บางครั้งอาจโดนโรค(เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคราน้ำฝน)และแมลงศัตรูพืชทำลาย หรือผ่านสภาวะแล้งมาช่วงขณะหนึ่ง เมื่อได้รับน้ำที่ไม่สมดุลหรือมากเกินไปจากปริมาณน้ำฝน ก็อาจดันให้ผลลำไยเปลือกแตกได้ง่าย ดังนั้นควรจัดการให้ในแปลงเพาะปลูกมีการระบายน้ำที่ดีโดยเฉพาะในแปลงปลูกที่เป็นดินเหนียว ควรพูนโคนต้นและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงพัฒนาการของผลลำไยและไม่ควรตัดหญ้าในช่วงฤดูฝน

การป้องกันควรมีวิธีการจัดการปุ๋ยที่ดีในระยะผลอ่อน ควรมีปริมาณธาตุไนโตรเจนที่สูงกว่าปกติ(โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศหนาวจัด)เพื่อช่วยในการเสริมสร้างเปลือก แล้วฉีดพ่นทางใบด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 15 วัน พ่นในช่วงขยายขนาดของผล

เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล

เพื่อพัฒนาการของเนื้อผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เร่งการสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาล โดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32+6.3Zn

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2  ครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 30 และ 15 วัน