การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง แมงกะอ้า 

เพลี้ยจักจั่นมะม่วงปากดำ (Black lipped mango hopper : Idioscopus  clypealis)

เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วงลาย(Striped mango hopper : Idioscopus  niveosparsus)

เพลี้ยไฟมะม่วง(Mango thrips : Rhipiphorothrips  cruentatus)

เพลี้ยไฟพริก(Chili thrips : Scirtothrips  doesalis)

เพลี้ยอ่อนมะม่วง(Mango aphid : Toxoptera  odinae)

เพลี้ยกระโดดปีกหุบขาว(White moth cicacda : Lawana  conspersa)

เพลี้ยไก่แจ้มะม่วง (Psyllids)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริป 5 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อมะม่วงเริ่มแตกใบอ่อน 1-2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน และควรพ่นก่อนดอกบานรวมทั้งเมื่อเริ่มติดผลอ่อน

หนอนห่อใบมะม่วง (Mango leaf folder : Orthaga  spp.)

หนอนชักใยมะม่วง (Mango leaf webber : Orthaga euadrusalis)

หนอนบุ้งกินใบ (Leaf eating caterpillar : Dasychira mendosa)

บุ้งมะม่วงใหญ่ (Large mango lappet moth : Gastropacha  pardalis)

บุ้งมะม่วงจุดฟ้า (Blue spotted mango tussock moth : Lymantria  atemeles)

ผีเสื้อหนอนบุ้งขาวปีกแหลม(White angle winged moth : Arctornis  cygna)

บุ้งหูแดง(Red eared caterpillar : Olenem  endosa)

บุ้งหูดำ(Black eared hairy caterpillar : Artaxa fraternal)

หนอนขนแผง(Mango eating caterpillar : Eutholiaconthea)

หนอนชอนกิ่งมะม่วง หนอนชอนใต้ผิวเปลือกมะม่วง (Mango stem miner : Spulerina  isonoma)

หนอนเจาะผลมะม่วง(Mango fruit borer : Ceroprepes  naga)

หนอนผีเสื้อเจาะผลมะม่วง (Fruit boring caterpillar)

ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง (Mango baron butterfly : Euthalia  aconthea)

หนอนกระทู้ยอดมะม่วง (Penicillaria  jacasatrix)

หนอนเจาะยอดมะม่วง

หนอนม้วนใบส้ม (Citrus leaf roller : Archips  micaceana)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา  20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ด้วงงวงกัดใบมะม่วง(Mango leaf weevil : Deporaus  marginatus)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วง(Mango seed weevil : Sterochetus  mangiferae)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วงแถบกว้าง(Broad banded mango seed weevil : Sternochetus  olivieri)

ด้วงงวงเจาะผลมะม่วง(Mango pulp weevil : Sternochetus  frigidus)

ด้วงเจาะลำต้นมะม่วง(Mango stem borer beetles : Olenecamptus  optatus)

ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว(Mango longhorn beetle : Batocera  rubus)

ด้วงเจาะกิ่งมะม่วง(Mango trunk and branch borer : Phytododera  integra)

ด้วงกัดกินดอกและใบอ่อนมะม่วง

เริ่มกัดกินเมื่อเริ่มแตกใบอ่อน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

คาร์บาริล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยหอยขี้ผึ้งสีแดง (Red wax scale : Ceroplastes  rubens)

เพลี้ยหอยขี้ผึ้งขาว (Solf wax scale : Ceroplastes destructor)

เพลี้ยหอยแดง (California red scale : Aonidiella aurantia)

เพลี้ยหอยเกราะอ่อนสีน้ำตาล (Brown solfscale : Coccus  hesperidum)

เพลี้ยหอยกาแฟสีเขียว (Green coffee scale : Coccus coffee scale)

เพลี้ยแป้งเจบี (Jack Beardsley mealybug : Pseudococcus  jackbeardsleyi)

เพลี้ยหอยมะม่วงสีน้ำตาลดำ (Mango blackish brown scale : Xenolecanium  mangiferae)

เพลี้ยหอยมะม่วง (Mango scales : Aulacaspis  tubercularis)

เพลี้ยหอยสีขาวมะม่วง (White mango scale : Aulacaspis  tubercularis)

เพลี้ยหอยมะพร้าว (Coconut scale : Aspidiotus destructor)

เพลี้ยแป้งลาย (Striped mealybug : Ferrisia)

เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Annona mealybug : Dysmicoccus  neobrevipes)

เพลี้ยแป้งสำลี (Iceryamealybug : Rastrococcus  iceryoides)

เพลี้ยแป้งหนาม (Spiny mealybug : Rastrococcus  spinosus)

เพลี้ยแป้งหลังเต่า (Icerya sp.)

เพลี้ยแป้งส้ม(Citrus mealybug : Planococcus citri)

เพลี้ยแป้งกาแฟ(Coffee mealybug : Planococcus  lilacinus)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามอล 83 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงวันผลไม้ตะวันออก (Oriental fruit fly : Bactrocera dorsalis)

 แมลงวันทอง แมลงวันผลฝรั่ง (Guava fruit fly : Bactrocera correcta)

 แมลงวันมะม่วง(Oriental fruit fly : Bactrocera sp.)

  • การป้องกัน ควรใช้วิธีห่อผล เมื่อเริ่มติดผล
  • การกำจัดโดยการพ่นด้วยเหยื่อพิษ ที่ใช้สูตรผสม

เอราเซ็ค 35 อีซี 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามอล 83 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ยีสต์โปรตีนออโตไลเสท

อัตรา 10 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร 

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อมะม่วงเริ่มออกดอก จนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน (ในระยะก่อนเก็บเกี่ยวควรพ่นเป็นจุดๆ)

ไรแดงมะม่วง (Mango red mite : Oligonychus  mangiferus)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไมทาไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราซัล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน

บั่วปมใบมะม่วง (Mango gall midge : Erosomyia mangiferae)

แมลงสร้างปมในดอกมะม่วงและในก้านช่อ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร