การป้องกันกำจัดโรคศัตรูมะนาว

โรคแคงเคอร์

ระบาดเข้าทำลายได้ทุกส่วนของมะนาวทั้ง ใบ กิ่ง ลำต้นและผล

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะเข้าทำลายภายหลังจากเกิดรอยแผลจากการทำลายของ หนอนชอนใบ การป้องกันกำจัดโรคแคงเคอร์ จึงต้องระวังและคอยกำจัดหนอนชอนใบเมื่อพบการระบาด แล้วตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายโดยการเผาทิ้ง เพื่อลดการระบาดโรค

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบด้วย

โปลติเกลีย

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

change

เอราซูก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคยางไหล

ทำให้เกิดอาการยางไหลออกมาจากลำต้นและกิ่ง เปลือกเน่าและแผลลุกลามไปถึงเนื้อไม้

การป้องกันกำจัดต้องทำให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก กำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูกให้สะอาด ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคด้วยการเผาทำลาย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทาโคนหรือบาดแผลด้วย

โปลติเกลีย

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

โรครากเน่า โคนเน่า

ทำให้เกิดอาการรากเน่า โคนต้นปลิแตก มียางไหลบริเวณขอบแผล ใบเหลืองและร่วงหล่น

การป้องกันกำจัด ต้องมีการระบายน้ำที่ดีบริเวณโคนต้น งดใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักในช่วงหน้าฝน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบด้วย

แฟนติค เอ็ม

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

เอราแลกซิล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซโฟเวอร์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ถากเปลือกที่เป็นโรคออก แล้วทาแผลด้วย

โปลติเกลีย

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

เอราฟอสทิล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

ไซโฟเวอร์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร

โรคราดำ

ระบาดได้ในทุกๆส่วนของมะนาวทั้ง ใบ กิ่ง ผล และทำให้ลำต้นแคระแกร็น

การป้องกันกำจัด ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคเผาทิ้งทำลายไป กำจัด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และแมลงหวี่ขาว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบด้วย

ไอโรเน่

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคใบแก้ว

ทำให้ใบมะนาวมีอาการเหลืองซีดและขาว แต่เส้นใบยังเขียวอยู่ ใบเล็กลง ยอดแห้งตาย ผลมีขนาดเล็ก ควรตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเผาทำลายทิ้งไป ใส่ปูนขาวทางดิน ลดการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสลง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบด้วย

ซิ้งค์ฟาสท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

มักเนเซี่ยมฟาสท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร