การกำจัดแมลงศัตรูมะเขือเทศ

แมลงหวี่ขาว

เป็นพาหะของโรคใบหงิกเหลือง ที่เกิดจากเชื้อไวรัส

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

ภายหลังย้ายกล้าปลูกลงแปลงแล้ว พ่นป้องกันกำจัดด้วย

เอราท็อกซ์

เอราท็อกซ์ 24 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 4-8 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามิพริด

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพื่อกำจัดทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ควรพ่นซ้ำภายใน 7-10 วัน

หนอนแมลงวันชอนใบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามิพริด

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนเจาะผล

กำจัดด้วย

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร