การป้องกันกำจัดโรคศัตรูพริกที่สำคัญ

โรคศัตรูพริกที่เกิดจากเชื้อรา

โรคกล้าเน่า

ทำให้ต้นกล้าแห้งเหี่ยวตาย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เรนแมน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นทันทีภายหลังย้ายกล้าลงปลูกในแปลง

โรคแอนแทรคโนส โรคกุ้งแห้งพริก

ระบาดมากในช่วงผลสุก แก่จัด ทำให้ผลพริกยุบตัวลง แห้ง และหงิกงอ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคลอราซ 450

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราสตาร์ 325

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

โรคยอดและดอกเน่า โรคพริกหัวโกร๋น

ระบาดมากในช่วงที่มีฝนตกสลับแดดออก ยอดเน่าดำ ใบแห้งร่วงเฉพาะที่ยอด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

โรคตากบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราโนมิล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

โรคราเมล็ดผักกาด โรคโคนต้นเน่า

ระบาดมากในช่วงพริกเริ่มติดผล ทำให้ใบล่างเหลืองเหี่ยว โคนต้นเน่า

โรยปูนขาวให้ทั่วบริเวณโคนต้น พ่นทางใบป้องกันกำจัดด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

โรคราแป้ง

ระบาดในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราซัล 80 ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคศัตรูพริกที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคใบจุดแบคทีเรีย

ระบาดมากในช่วงฤดูฝน อากาศร้อนชื้น หากพบการระบาด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไอโรเน่

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคเหี่ยวเขียว

หากในฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคเหี่ยวเขียว ก่อนปลูกให้โรยคลุกเคล้าดินด้วย

ปูนขาว อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่