การกำจัดแมลงศัตรูพริกที่สำคัญ

เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบและยอดอ่อน ทำให้ใบและยอดอ่อนหงิกงอ ขอใบมักม้วนงอขึ้น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราคอน 70 ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

เอราทริป-โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงพาหะของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างในพริก มักระบาดในช่วงอากาศแห้งแล้ง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามิพริด

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ไรขาวพริก

ดูดกินน้ำเลี้ยงใบที่ส่วนยอด  ทำให้หงิกงอม้วนใบลง ใบเล็กและหดสั้น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราซัล 80 ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

ไมทาไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

แมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว เป็นแมลงพาหะของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคใบหงิกเหลืองในพริก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามิพริด

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนกระทู้ หนอนเจาะผล

กัดกินใบ ก้าน ดอกและผลอย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

อีมาไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

อีมาไซด์ 5%ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงวันพริก

กัดกินเนื้อในผลพริก ทำให้ผลพริกเน่าเสีย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามอล83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร