กล้วยไม้งาม ออกดอกสะพรั่ง ด้วยปุ๋ยเกร็ดคุณภาพสูง

กล้วยไม้มีความต้องการปุ๋ยทางใบและทางรากเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และมีความต้องการธาตุอาหารอย่างครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

การใช้ปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบสำหรับกล้วยไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ควรพ่นให้กับกล้วยไม้ในช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงที่มีแสงแดดจัด และในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ไม่ร้อนและแห้งแล้งเกินไป พ่นให้ทั่วบริเวณทั้งราก ลำต้น และใบ จนเปียกโชก
 • น้ำที่ใช้ผสมจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากตะกอนดินและมีความเป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อนๆ ไม่ควรใช้น้ำที่เป็นด่าง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท เป็นปุ๋ยเกร็ดปุ๋ยนอกสำหรับใช้พ่นทางใบจากประเทศอิตาลี เหมาะสำหรับใช้ในช่วงที่กล้วยไม้โตช้า ออกดอกช้า ออกดอกน้อยผลผลิตและคุณภาพดอกลดลง ใช้น้อยๆแต่บ่อยครั้ง ได้ผลทันใจ ประหยัดและคุ้มค่ากว่า เนื่องจากกล้วยไม้ได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเต็มประสิทธิภาพ

ประกอบด้วยธาตุอาหารอย่างครบถ้วน

 • ธาตุอาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซี่ยม
 • ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แมกนีเซียม
 • ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก มังกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินั่ม

1. สูตรสำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตทางลำต้น เหมาะสำหรับกล้วยไม้เล็ก ลำลูกกล้วยใหม่ หรือกล้วยไม้ที่ทรุดโทรมที่ต้องการตั้งตัวเร็ว

ไซโฟเฟอร์ท สูตร 30-15-10

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 • ภายหลังปลูก
 • พ่นในช่วงแรกของการเจริญเติบโต

 

2. สูตรสำหรับกล้วยไม้ที่โตแล้วและกำลังจะออกดอก

ไซโฟเฟอร์ท สูตร 20-20-20

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 • ภายหลังตัดดอก
 • ก่อนออกดอก
 • ระหว่างแทงช่อดอก

3. สูตรสำหรับใช้เร่งการงอกราก การแผ่ขยายตัวของราก เร่งการออกดอกของกล้วยไม้ที่ออกดอกยาก ลดความเขียวจัดของต้นกล้วยไม้ ลดอาการอวบน้ำของกล้วยไม้ ช่วยให้กล้วยไม้แข็งแรงทนทานต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกล้วยไม้

ไซโฟเฟอร์ท สูตร 10-50-15

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 • พ่นก่อนลงหัว
 • พ่นก่อนเริ่มลงหัว

4. สูตรสำหรับใช้กระตุ้นการสร้างตาดอก

ไซโฟเฟอร์ท เอ็กตร้า เค 6-10-32+6.3ZN+TE

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 • พ่นก่อนออกดอก
 • พ่นขณะแทงช่อดอก

5. สูตรสำหรับใช้ในการเจริญเติบโตของราก ช่วยเสริมสร้างคุณภาพดอก ทำให้ดอกมีสีสดและบานทนนาน ช่วยให้กล้วยไม้ทนแล้ง

ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 • พ่นขณะแทงช่อดอก

การอาหารกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ที่น่าสนใจ

การใช้สารอาหารพืชที่จำเป็นต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟแคล

ธาตุแคลเซี่ยมและโบรอนสูตรสำเร็จรูปจากประเทศอิตาลีในสัดส่วนที่เหมาะสมทางวิชาการ

 • แคลเซี่ยม ออกไซด์ ที่สามารถละลายน้ำได้ 15%
 • โบรอน ที่สามารถละลายน้ำได้ 25%

จากคุณสมบัติพื้นฐานของธาตุแคลเซี่ยมที่มีต่อพืชโดยทั่วไป มีผลต่อโครงสร้างของผนังเซลล์ของพืชโดยไปเสริมสร้างแพ็คตินและเนื้อเยื่อชั้นกลางของผนังเซลล์ อีกทั้งยังช่วยขยายขนาดของเซลล์พืชอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณปลายยอดและปลายรากและคุณสมบัติพื้นฐานของธาตุโบรอนที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลภายในพืช

ประโยชน์

 • ช่วยส่งเสริมให้กล้วยไม้แทงช่อดอกได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง
 • ช่วยให้รากแผ่ขยายมีความสามารถในการดูดน้ำและอาหารได้ดีขึ้น
 • ช่วยให้กล้วยไม้แข็งแรงทนทานและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

ไซโฟแคลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาวนี้

ในช่วงหน้าหนาวธาตุแคลเซี่ยมจะสูญเสียไปจากการคายน้ำของกล้วยไม้ และมีการเคลื่อนย้ายภายในกล้วยไม้ได้น้อย ทำให้กล้วยไม้มักจะขาดแคลนธาตุแคลเซียมในช่วงหน้าหนาว ทำให้การเจริญเติบโตของรากเป็นไปอย่างจำกัด การสร้างดอกไม่สม่ำเสมอ ความสมบูรณ์ของก้านช่อดอกลดลง

อัตราและวิธีใช้

10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นอย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน

อัลก้า

สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้จากประเทศอิตาลี

เป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่อุดมไปด้วยสารกระตุ้นทางชีวภาพ ธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชอย่างมากมายในสัดส่วนและการทำงานที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์

 • ช่วยให้รากงอกแผ่ขยายดูดน้ำและสารอาหารพืชได้มากขึ้น
 • ช่วยให้กล้วยไม้สมบูรณ์ใบเขียวเข้ม
 • ช่วยให้กล้วยไม้โตเร็วแข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูกล้วยไม้
 • ช่วยลดความเครียดให้กับพืชจากผลกระทบของสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะในสภาวะอากาศร้อนจัดและหนาวจัดที่ส่งผลกระทบต่อการออกดอกและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
 • ช่วยกระตุ้นการแทงช่อดอกและพัฒนาการของช่อดอกได้อย่างสมบูรณ์

 

อัตราและวิธีใช้

 • ช่วงแรกของการเจริญเติบโต 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ช่วงพัฒนาการของใบและดอก 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

น้ำคือหัวใจของการเพาะปลูกกล้วยไม้

น้ำที่เป็นด่าง น้ำกระด้าง น้ำที่มีเกลือแร่เจือปน น้ำที่มีตะกอนดิน คือสาเหตุที่ทำให้สารกำจัดศัตรูพืชเสื่อมสภาพ

การจัดการน้ำสำหรับนำมาใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูกล้วยไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้น

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซโฟเวอร์

สารมหัศจรรย์สำหรับกล้วยไม้ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืชได้อย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติพิเศษหลายประการ

 • สารช่วยปรับสภาพน้ำ
 • สารที่ช่วยให้เกิดการเข้ากันได้ระหว่างสารกำจัดศัตรูพืชที่นำมาผสมร่วมกัน
 • สารเสริมฤทธิ์ยา
 • สารช่วยในการเปียกใบ สารช่วยในจับติดใบพืช
 • สารช่วยป้องกันกำจัดโรคพืชที่สำคัญบางชนิด เช่นโรคเน่าดำ โรคเน่าเข้าไส้ของกล้วยไม้สามารถช่วยลดการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี
 • สารที่ออกฤทธิ์เป็นปุ๋ยน้ำสูตร 3-17-0 สำหรับใช้เพื่อเสริมสร้างรากและเร่งการออกดอกของกล้วยไม้

 

ปัญหาการใช้สารกำจัดศัตรูพืชได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 • สารเคมีเกษตรส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆและจะเสื่อมฤทธิ์อย่างรวดเร็วเมื่อในสารละลายที่เป็นด่าง ดังนั้นการใช้น้ำที่เป็นด่าง น้ำที่มีเกลือแร่เจือปนหรือมีตะกอนดิน จะทำให้ฤทธิ์ยาเสื่อมสภาพลง
 • ไซโฟเวอร์ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีระดับความเป็นกรดอยู่ที่ระดับ pH 4.5-5.5 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชโดยทั่วไป
 • อัตราการใช้ของไซโฟเวอร์จะขึ้นอยู่กับระดับความเป็นด่างของน้ำ ถ้าน้ำเป็นด่างจัดก็ต้องใช้ในอัตราสูง ถ้าน้ำเป็นด่างอ่อนก็ใช้ในอัตราต่ำ จึงใช้วิธีหยดไซโฟเวอร์ลงไปในน้ำ แล้วดูการเปลี่ยนแปลงของสี ถ้าน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอ่อนๆก็แสดงว่าเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ได้แล้ว
 • ถ้าต้องการปรับสภาพน้ำที่มีระดับความเป็นด่างที่ pH 8 ให้มาสู่ระดับน้ำที่ pH 6.5 จะต้องใช้ ไซโฟเวอร์ ในอัตรา 90-100 ซีซีต่อน้ำ 100 ลิตร

อัตราและวิธีใช้

 • ถ้าต้องการผสมด้วยน้ำ 20 ลิตร ใส่ไซโฟเวอร์ลงไปในน้ำจำนวน 12 ซีซีก่อนจากนั้นค่อยหยดไซโฟเวอร์ดูการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำ ซึ่งจะเป็นตัวที่ชี้วัดระดับ pH ดังนี้

ถ้าเป็นสีเหลือง   แสดงว่า pH อยู่ที่ระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 6

ถ้าเป็นสีส้ม     แสดงว่า pH อยู่ที่ระดับ 6.0-5.5

ถ้าเป็นสีแดง   แสดงว่า pH อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.5 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม

 • จากนั้นนำสารกำจัดศัตรูพืชที่ต้องการใช้นำมาผสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้ ไซโฟเวอร์ ที่อัตรา 18-24 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 • สำหรับอัตราการใช้เพื่อเสริมประสิทธิ์ภาพฤทธิ์ยา การใช้เพื่อช่วยให้สารผสมเข้ากันได้เป็นอย่างดี การใช้เพื่อเป็นปุ๋ยน้ำและการใช้เพื่อเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ให้ใช้ในอัตรา 3-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

น้ำคือหัวใจของการเพาะปลูกกล้วยไม้

บางครั้งพบการระบาดของวัชพืชบนเครื่องปลูก การใช้สารกำจัดวัชพืชจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสารกำจัดวัชพืชส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์เป็นพิษกับกล้วยไม้ได้ด้วย การใช้สารกำจัดวัชพืชบางชนิดจะต้องลดความเข้มข้นของสารลงและจะต้องใช้กับกล้วยไม้ที่แข็งแรงแล้วอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และใช้ได้ในกล้วยไม้บางสกุลโดยเฉพาะสกุลหวายเท่านั้น กล้วยไม้สกุลอื่นๆจะต้องระมัดระวังหรือห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรายูรอน 80 ชนิดผง

เอรายูรอน 80 เอสซี ชนิดครีม

eraeuron80sc

อัตราและวิธีใช้

บนฉลากไม่มีคำแนะนำการใช้ หากจำเป็นจะต้องใช้กำจัดวัชพืชจะต้องลดอัตราการใช้ลงเหลือ 3-5 กรัมหรือซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อวัชพืชเริ่มงอกมีใบปรากฏให้เห็นหรือวัชพืชสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร จะกำจัดได้ดี ถ้าวัชพืชมีขนาดโตกว่านี้ในอัตราที่แนะนำอาจไม่สามารถกำจัดวัชพืชได้ โดยพ่นลงไปที่เครื่องปลูกปีละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอ

มอสและตะไคร่มากับความชื้นบนเครื่องปลูก

การกำจัดมอสและตะไคร่ที่ขึ้นบนเครื่องปลูก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แคปแทน 50

อัตราและวิธีใช้

แคปแทน 50 (สารแคปแทน 50% ดับบลิวพี) พ่นลงไปบนเครื่องปลูกที่มีมอสและตะไคร่ขึ้นปกคลุม ในอัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเดือนละครั้งในช่วงหน้าฝน จนกว่ามอสและตะไคร่แห้งหลุดลอกออกไป

โรคพืช

ปัญหาโรคศัตรูกล้วยไม้ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา

โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้

โรคใบไหม้ในกล้วยไม้สกุลสปาโทกลอสทิส กล้วยไม้ดินใบหมาก กล้วยไม้เอื้องพร้าวและกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราสตาร์ 32.5 เอสซี

erastar

เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

เอราโปรราซ 49

อัตราและวิธีใช้

 • เอราสตาร์ 5 เอสซี (สารอะซอกซีสโตรบิน บวกสารไดฟีโนโคนาโซล 12.5%+20% เอสซี) อัตรา10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับ เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • หรือพ่นสลับกับ เอราโปรราซ 49 ในอัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล

ทำให้หัวเน่า ลำต้นเน่า รากเน่า

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

อัตราและวิธีใช้

ฟราวไซด์ (สารฟลูอะซินาม 50% เอสซี) ในอัตรา10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นอย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน

โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้

ระบาดในกล้วยไม้หลายสกุล เช่น กล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย แวนดา ทีเอ็มเอ แวนด้ารอทไชเดียน่า อะแรนดาคริสติน อะแรนดานอรา แคทลียา มอคคารา

 • อาการที่พบเห็นที่ต้นจะทำให้ใบเหลืองและหลุดร่วงจนชาวสวนเรียกว่า “โรคแก้ผ้า”
 • อาการที่พบเห็นที่ดอก กลีบดอกตูมจะเน่าและหลุดจากก้านช่อ
 • อาการที่ก้านช่อดอก ทำให้ก้านช่อดอกเน่าดำและหักพับในที่สุด
 • อาการที่ราก ทำให้รากเน่า แห้งแฟบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เรนแมน

อัตราและวิธีใช้

เรนแมน (สารไชยาโซฟามิด 40% เอสซี) ในอัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน

โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม

 • พบระบาดมากในกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวายเช่น หวายขาว หวายชมพู หวายปอมปาดัวร์ หวายซีซาร์
 • มักระบาดในช่วงที่มีฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนหรือมีน้ำค้างลงมาก จะพบเห็นเป็นจุดสีสนิมเข้มบนกลีบดอก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราคลอราซ 450

อัตราและวิธีใช้

เอราคลอราซ 450 (สารโพรคลอราซ 45% อีซี) ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคใบปื้นเหลือง

 • พบระบาดมากในกล้วยไม้สกุลหวาย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แคปแทน 50

แคปแทน 50

เอราคลอราซ 450

อัตราและวิธีใช้

 • แคปแทน50 (สารแคปแทน 50% ดับบลิวพี) ในอัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • พ่นสลับกับ เอราคลอราซ 450 (สารโพรคลอราซ 45% อีซี) ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก

 • พบระบาดมากในกล้วยไม้สกุลหวายและแวนด้า

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราคลอโรนิล 75

อัตราและวิธีใช้

เอราคลอโรนิล 75 (สารคลอโรทาโลนิล 75% ดับบลิวพี) ในอัตรา 25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคกลีบดอกไหม้ของกล้วยไม้สกุลมอคคารา

โรคใบจุดและโรคเน่าในกล้วยไม้สกุลออนซิเดียม

โรคลำต้นเน่าในกล้วยไม้สกุลแกรมมะโตฟิลลัม

โรคเน่าเละในกล้วยไม้สกุลฟาเลนนอฟซิส

 • การป้องกันกำจัดโรคศัตรูกล้วยไม้ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียโดยการใช้สารเคมีเกษตรชาวสวนกล้วยไม้ใช้สาร เจนต้าไมซินซัลเฟต (gentamycin sulfate) ผสมออกซี่เตตร้าไซคลินไฮโดรคลอไรด์ (oxytetracycline hydrochloride) สามารถป้องกันกำจัดได้ในระดับหนึ่ง แต่การใช้ซ้ำๆกันหลายครั้งทำให้เกิดอาการดื้อยาได้ง่ายหรือการใช้ในอัตราความเข้มข้นสูงอาจทำให้กล้วยไม้เกิดอาการเป็นพิษกลายเป็นสีเหลืองซีดขาวโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลแวนด้าและเอสโคเซนด้า อีกทั้งยังมีต้นทุนที่สูงอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

การแช่หน่อพันธุ์ลำลูกกล้วยด้วย  “ไอโรเน่ ดับบลิวจี” ในอัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนนำไปปลูกจะช่วยลดการระบาดของโรคกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย จะช่วยลดการเกิดโรคได้ในระดับหนึ่ง และภายหลังปลูกหากพ่นด้วย  ไอโรเน่ ดับบลิวจี ในอัตราเดียวกันคือ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตรจะช่วยให้การควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัญหาแมลงศัตรูกล้วยไม้ที่ยุ่งยากต่อการกำจัด

เพลี้ยไฟศัตรูวายร้ายที่ต้านยา

 • ปัญหาเพลี้ยไฟ เป็นปัญหาหลักที่จัดการได้ยาก กล้วยไม้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปตรวจพบสารตกค้างประเภทสารกำจัดเพลี้ยไฟในกล้วยไม้เป็นหลักเพลี้ยไฟชาวสวนกล้วยไม้รู้จักกันในชื่อว่า “ตัวกินสี” เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็กมากที่หลบซ่อนอยู่ตามซอกกลีบดอก จนยากที่จะพบเห็นตัวได้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ผลิตภัณฑ์บริษัท เอราวัณเคมีเกษตรที่สามารถกำจัดเพลี้ยไฟได้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติออกฤทธิ์แบบดูดซึมเป็นหลักหรือซึมผ่านใต้พื้นผิวใบสารในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ ได้แก่

เอราคอน 70

เอราท็อกซ์

เอราทริป 5 เอสซี

เอราเมท โกลด์

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

เอราคอน 70 (สารอิมิดาคลอพริด 70% ดับบลิวจี) ให้ใช้ในอัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

และ เอราท็อกซ์ (สารไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี) ให้ใช้ในอัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20  ลิตร

 

โดยพ่นสลับหรือใช้ร่วมกันกับสารกำจัดเพลี้ยไฟชนิดอื่นๆ เช่น

เอราทริป 5 เอสซี (สารฟิโพรนิล 5% เอสซี) ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ (สารไดเมโทเอต 40% อีซี) สูตรปรับปรุงใหม่จากยุโรป ด้วยสูตรผสมที่คงสภาพสารออกฤทธิ์อยู่ได้นาน ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5 (สารแลมบ์ด้า ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี)ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร