งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า

WE ARE ERAWAN โรงแรมเคมปินสกี้

29 มิถุนายน 2565 คุณเสรี สุพรรณธะริดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า โรงแรมเคมปินสกี้ ภายใต้รูปแบบ WE ARE ERAWAN ซึ่งมีการจัดสัมนาวิชาการ แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพใหม่ๆ โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการในแขนงต่างๆที่ให้ความรู้และผลวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี สร้างความมั่นใจแก่ร้านค้า โดยภายในงานมีลำดับดังนี้

15.00 น.  พันธมิตรร้านค้าร่วมสัมนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณภาพสูง”  โดย ดร.ศรีสุข พูนผลกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช, อ. สุเทพ สหายา ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏาและสัตววิทยา, อ. ทวี แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช, คุณโกศล นาคเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งการจัดสัมนาครั้งนี้เพื่อให้ร้านค้า มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมที่โดดเด่น ผลการทดลองจากทีมงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกร สร้างความมั่นใจในการแนะนำสู่ตลาดต่อไป เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายสินค้าคุณภาพ ที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน และทางบริษัทยังได้รับหนังสือรับรอง Q Factory จากกรมวิชาการเกษตรเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน โดยบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง Q Factory เป็นรายแรกในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย อย่างแท้จริง

18.00 น.  ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ‘WE ARE ERAWAN’ รับของชำร่วย และมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานทุกคนเพื่อความปลอดภัย และภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกสนาน ถ่ายภาพ Selfi เพื่อเป็นของขวัญที่ระลึก

ถ่ายรูปร่วมกับประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา และคณะผู้บริหาร

19.00 น. ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา กล่าวเปิดงานต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

ภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ยง

พร้อมความสนุกสนานบันเทิงกับนักร้องชื่อดัง ‘Tattoo Colour’

จับรางวัลผู้โชคดี รางวัลที่ 4 : บัตรสมนาคุณ มูลค่า 20,000 บาท มอบรางวัลโดย รองประธานกรรมการ คุณกุลรัตน์ สุพรรณธะริดา

รางวัลที่ 3 : บัตรสมนาคุณ มูลค่า 50,000 บาท มอบรางวัลโดย ที่ปรึกษาอาวุโส ดร.ชาตรี พิทักษ์ไพรวัน

รางวัลที่ 2  : รถยนต์ ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Ddi Cab มูลค่า 520,000 บาท มอบรางวัลโดย ผู้บริหารระดับสูง คุณสราวุธ สุพรรณธะริดา

รางวัลที่ 1  : รถยนต์ TOYOTA FORTUNER LEGENDER 2.4 Legender AT มูลค่า 1,600,000 บาท มอบรางวัลโดย ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา

หลังจบงานเลี้ยงที่เต็มอิ่มไปด้วยความสนุกสนานและอิ่มหนำสำราญ คณะผู้บริหารและทีมงาน ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมางานเลี้ยงสังสรรค์ ‘WE ARE ERAWN’ ในครั้งนี้