ซิลโม-เอ็ม

สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม

โรครากเน่าโคนเน่า โรคยอดเน่า โรคผลเน่า โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคใบจุดตาเสือ

คุณสมบัติ

 • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม
 • ออกฤทธิ์ได้ทั้งการรักษาโรคและป้องกันโรค
 • มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่มโอโอไมซิส เช่น Phytophthora, Pytium, Plasmopara, Peronospora, Pseudoperonospora และ Peronoscleropora
 • สามารถใช้ควบคุมได้ทั้งเชื้อราสาเหตุที่อยู่ในดินและในอากาศ
 • สามารถดูดซึมผ่านได้ทั้งทางใบ ลำต้นและราก

ประโยชน์และพืชปลูกที่เหมาะสม

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราทั้งที่อยู่ในดินและในอากาศ

 • โรครากเน่าโคนเน่า โรคลำต้นเน่า โรคผลเน่า ทุเรียน พริกไทย พลู ส้ม ส้มโอ มะนาว มะละกอ มะม่วง ลำไย
 • โรคยอดเน่า สับปะรด
 • โรคราน้ำค้าง องุ่น ข้าวโพด แตงโม แตงกวา แตงร้าน ฝักทอง บวบ เมล่อน ผักกาด คะน้า
 • โรคใบไหม้ มันฝรั่ง มะเขือเทศ เผือก
 • โรคเน่าดำหรือเน่าเข้าไส้กล้วยไม้
 • โรคเส้นดำยางพารา

การใช้และอัตราการใช้

 • สำหรับใช้พ่นทางใบ ใช้ในอัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • สำหรับใช้ราดดิน เพื่อการดูดซึมเข้าทางราก ใช้ในอัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • สำหรับใช้ในแปลงเพาะกล้า ใช้ในอัตรา 60-120 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร ควรใช้ 2 ครั้ง เมื่อกล้าอายุได้ 10-15 วัน และ 30-35 วัน
 • สำหรับใช้ทาแผล เพื่อการรักษาแผลที่เกิดโรค ใช้ในอัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ควรทาแผล 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน