ชื่อการค้า : ไมทาไซด์

ชื่อสามัญอามีทราซ

 

สูตรผสม : 20% W/V EC

 

คุณสมบัติ

• สารกำจัดไร คุมไข่ไร่ กำจัดไร ตัวอ่อน ตัวแก่
• ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
• คุมไข่และตัวอ่อนหนอนผีเสื้อ

ประโยชน์

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
 กุหลาบ  ไรแมงมุมคันซาวา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด