ฟลามาร์ค

ชื่อสามัญ : ฟลาซาซัลฟูรอน

สูตรผสม :  25 WG

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะใบกว้าง กก และวัชพืชใบแคบบางชนิด
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  • ดูดซึมอย่างรวดเร็วทางใบภายใน 2-3 ชั่วโมง
  • เคลื่อนย้ายผ่านทางท่อน้ำ และท่ออาหารไปยัง ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญของวัชพืช

ประโยชน์

  • ใช้กําจัดวัชพืชใบกว้าง และกกได้ดีในอ้อย องุ่น สนามหญ้าเมืองร้อน

การใช้ และอัตราการใช้

  • ในอ้อย ใช้ในอัตรา 24-32 กรัมต่อไรหรืออัตรา 6-8 กรัมต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน จะแสดงอาการเหลืองแห้งทั้งใบใหม่ และใบเกาภายใน 3-4 วัน และจะตายในที่สุดภายใน 20-25 วัน

ขนาดบรรจุ 60 กรัม x 10×50