ชื่อการค้า : อะทราซีน 90 ดับบลิวดีจี

ชื่อสามัญ : อะทราซีน

สูตรผสม   90% WG

คุณสมบัติ
  •เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช
  •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  •ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น

  •มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี

ประโยชน์
ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง
การใช้และอัตราการใช้
•ข้าวโพด  ใช้อัตรา 285-570 กรัมต่อไร่
•ข้าวฟ่าง  ใช้อัตรา 215-350 กรัมต่อไร่
•อ้อย สับปะรด  ใช้อัตรา 425-570 กรัมต่อไร่
•หน่อไม้ฝรั่ง  ใช้อัตรา 285-425 กรัมต่อไร่
ขนาดบรรจุ
1กก.x18