ชื่อการค้า : แพคโคลบิวทาซอล

สูตรผสม : 15 WP

 

คุณสมบัติ
 • เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช(Plant Growth Regulator:PGR)
 • ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารจิบเบอเรลลิน(Gibberellin)
 • เคลื่อนย้ายทางท่อน้ำ(Xylem) ไปยังใบ ลำต้นและราก
 • เคลื่อนย้ายไปยังส่วนล่างของเนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด
 • ออกฤทธิ์เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่ม Triazole บางชนิดโดยเฉพาะโรคราแป้งและโรคราสนิม
 • เพิ่มความเข้มในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช
 • สามารถช่วยลดความไวต่อความเย็นของพืช
 • ช่วยให้พืชทนทานต่อผลกระทบจากสภาะแวดล้อม โดยเฉพาะจากความแห้งแล้ง
ประโยชน์
 • ใช้ชะลอการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะกับหญ้าสนาม ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น
 • ลดการยืดตัวของข้อปล้อง(โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพด)
 • เพิ่มการเจริญเติบโตและพัฒนาการของราก
 • เพิ่มความเขียวเข้มของใบพืช
 • เร่งการออกดอก
 • เพิ่มการผลิตเมล็ดพืช(โดยเฉพาะพริกไทย)

การใช้และอัตราการใช้

 • ขึ้นกับชนิดของพืชปลูก
 • ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้
 • ขึ้นอยู่กับช่วงของการใช้

อาทิเช่น

พืชปลูก วัตถุประสงค์ของการใช้ อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วงของการใช้
ทุเรียน กระตุ้นการออกดอกเพื่อการผลิตทุเรียนก่อนฤดู ใช้วิธีพ่นทางใบ

135-200 กรัม

ผสม เอราสติ๊ก อัตรา 5 ซีซี

ควรพ่นซ้ำอีกครั้งถ้าสังเกตเห็นยอดอ่อนยังคงพุ่งอยู่

ในอัตรา 65-85 กรัม

ผสมเอราสติ๊ก อัตรา 5 ซีซี

ก่อนการใช้สาร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุด

และควรเป็นใบชุดใหม่พ่นในช่วงเป็นใบเพสลาด

มะม่วง กระตุ้นการออกดอกเพื่อการ

ผลิตมะม่วงก่อนฤดู

ใช้วิธีราดสารบริเวณโคนต้นให้เข้าทางราก

·       สำหรับมะม่วงที่ออกดอกง่ายหรือพันธุ์ทะวาย เช่น น้ำดอกไม้ ศาลายา เจ้าคุณทิพย์ เป็นต้น ใช้ในอัตรา  7 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร

·       สำหรับมะม่วงที่ออกดอกยาก ได้แก่พันธุ์เขียวเสวย หนังกลางวัน ทองดำ แรด เป็นต้น ให้ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร

ผสมน้ำประมาณ 1-2 เมตร(ต่อทรงพุ่ม 1 เมตร) ราดบริเวณโคนต้นให้ทั่วและสม่ำเสมอ

ก่อนการใช้สาร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและควรเป็นใบอ่อนชุดใหม่ หรืออายุใบ 15-30 วันในระยะใบพวง

ภายหลังราดสารจะต้องให้น้ำมะม่วงอย่างสม่ำเสมออีกอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้มะม่วงสามารถดูดสารเข้าทางรากได้ดียิ่งขึ้น

มะนาว เพื่อการผลิตมะนาวหน้าแล้ง ใช้วิธีพ่นทางใบ

ก่อนพ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมควรตัดปลายยอดออก 1-2 ข้อ(แต่ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง)

ในอัตรา 55 ซีซี

ผสมเอราสติ๊ก อัตรา 5 ซีซี

 

พ่นภายหลังตัดปลายยอดแล้วเสร็จ 15 วัน

เพื่อป้องกันใบอ่อนซ้ำซ้อนในฤดูฝนควรพ่นซ้ำอีกครั้งภายหลังจากตัดปลายยอด 60 วันหรือประมาณ 45 วันภายหลังการพ่นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นให้ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน

ภายหลังพ่นควรรดน้ำตาม

(ระวังอย่าให้น้ำยาไหลลงดินบริเวณโคนต้น)