ชื่อการค้า : เอราท็อกซ์

ชื่อสามัญ : ไทอะมีโทแซม

สูตรผสม      25 % WG

คุณสมบัติ
  • เป็นสารในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึมผ่านทางรากและใบได้อย่างรวดเร็ว
  • เคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นข้างบน จึงเหมาะที่จะให้เคลื่อนย้ายเข้าทางรากได้ดีที่สุด
  • ออกฤทธิ์มีผลไปยับยั้งการกินอาหาร
  • สามารถใช้ได้ในสภาพที่แล้งจัด
  • มีการละลายตัวของสารได้ดี

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู อัตราการใช้
สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 115 ชนิด ทั้ง ข้าว ไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ
-ใช้กำจัดแมลงปากดูดได้มากกว่า 160 ชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เป็นต้น
 -ใช้กำจัดแมลงหวี่ขาวและด้วงหมัดกระโดด
 ใช้เพียง 8-16 กรัมต่อไร่ หรือ 2-4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร